Home

Theocratie betekenis

Theocratie. Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός (theos), God, en κρατία (kratia), macht, kracht, en betekent heerschappij van god. Bij sommige godsdiensten werd de koning als zoon van god beschouwd theocratie. (teokratie) [<Gr. krateo, heersen], v., 1. staatsvorm waarin alle gezag regelrecht van God wordt afgeleid en uitgeoefend of gecontroleerd door geestelijke gezagsdragers; 2. de christelijke leer dat uitsluitend Gods wil norm is voor politiek handelen en dagelijks leven

Theocratie - Wikipedi

 1. Een Theocratie is een nog weinig voorkomende staatsvorm waarin een goddelijk persoon, of een persoon dat zichzelf goddelijk noemt de baas van het land. Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen
 2. theocratie. ( politiek ) staatsvorm die gebaseerd is op goddelijke ( Grieks : θεος) macht ( Grieks : κρατος) Het huidige Iran is zeker een theocratie te noemen. Bron: nl.wiktionary.org
 3. theocratie Een regeringsvorm waarbij God of een god zelf of via een priesterlijke orde regeert. Ook: regeringsvormen die in belangrijke mate worden beïnvloed door religieuze leiders
 4. ↑theocratie in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ theocratie op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b
 5. 2020-06-192020-07-07. theocratie. betekenis & definitie. (teokratie) [<Gr. krateo, heersen], v., 1. staatsvorm waarinalle gezagregelrechtvan Godwordt afgeleiden uitgeoefend ofgecontroleerd door geestelijkegezagsdragers; 2. de christelijke leer datuitsluitendGods wil norm is voor politiek handelen en dagelijks leven
 6. isters en religieuze hiërarchieën zoals leden van de geestelijkheid.. Vóór het christendom definieerden politieke ordes de scheiding van kerk en staat niet, dus.

De 'theocratie' is als begrip afgeleid van de Griekse woorden voor god en macht en laat daarmee een belangrijke religieuze component zien Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεος (theos), god en κρατια (kratia), macht, kracht en betekent heerschappij van god. Vaak werd de koning als zoon van god beschouwd

Wat is de betekenis van Theocratie - Ensi

Synoniemen van theocratie. Puzzelomschrijvingen van theocratie: Godheerschappij; Godsdienstheerschappij; Godsheerschappij; Godsregering; Heerschappij van priesters; Kerkelijke regeringsvorm; Priesterheerschappij; Regering door priesters; Regering van God; Staatsvorm; Staatsvorm met een godheid als gezagdrager; Cryptische omschrijvingen van theocratie Etymologie. Het woord theocratie is afkomstig van het Grieks θεοκρατία dat de heerschappij van God betekent. Dit is op zijn beurt afgeleid van θεός ( theos), wat god betekent, en κρατέω ( krateo), wat heersen betekent.Dus de betekenis van het woord in het Grieks was heerschappij door god (en) of menselijke incarnatie (s) van god (en) THEOCRATIE - Welzalig het volk, welks God de Here is. (Psalm 33:12a) De meeste lezers van 'In de Waagschaal' zullen wel van mening zijn, dat de overheid terecht 'dienaresse Gods' wordt genoemd. Nu wijst het vrouwelijk geslacht er al op, d

Theocratie - Wikikid

Meritocratie (vrij vertaald: geregeerd door degenen die het verdienen) is een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in principe) geen. Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is 6 Als we ons aan God onderwerpen door zijn wil te doen, vermijden we veel van de zorgen en frustraties van mensen die weigeren zich aan Jehovah's soevereiniteit te onderwerpen. Onze tegenstander, de Duivel, is er voortdurend op uit ons te verslinden. We zullen van hem bevrijd worden als we ons standpunt tegen hem innemen en ons in bereidwillige onderworpenheid voor Jehovah vernederen (Matth. Het probleem met de meritocratie is niet alleen dat gelijke talenten geen gelijke kansen krijgen. Het probleem is ook dat de meritocratie als politiek ideaal tekort schiet. Aanleg is uiteindelijk immers even arbitrair als afkomst. Er zijn twee problemen met de meritocratie. Het ene probleem is dat er te weinig meritocratie is en het andere [ Definitie van theocratie in het Online Woordenboek. Betekenis van theocratie vertalen theocratie vertaling. Uitspraak van theocratie. Vertalingen van theocratie synoniemen. Informatie betreffende theocratie in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. theocratie. Vertalingen. English: theocracy. French / Français: théocratie. German / Deutsch: Theokratie

Betekenis Theocratie - betekenis-definitie

 1. Theocratie zou dan komen te staan naast of tegenover de democratie, de aristocratie, de monarchie. De theocratie zou dan komen te liggen in de sfeer van allerlei menselijke ideologieën. als zou de oudtestamentische theocratie voor het heden geen enkele betekenis hebben
 2. Het probleem is dat het begrip theocratie een ruimere betekenis heeft gekregen. De World Book Encyclopedia definieert theocratie als een regeringsvorm waarin de staat geregeerd wordt door een priester of priesters, en waarin leden van de priesterschap gezag hebben over burgerlijke en religieuze aangelegenheden
 3. Aristocratie is een bestuursvorm (een manier hoe je een land kan besturen) en komt oorspronkelijk uit het oude Griekenland. Aristocratie betekent letterlijk 'regering door de besten'. In een aristocratie hebben alleen mensen van adel invloed op het bestuur. In het oude Griekenland geloofden ze dat de adel de beste bestuurders waren
 4. Wat is een democratie? Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land
 5. Voor een constructieve discussie is het essentieel om te onderkennen dat het begrip theocratie afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt, een verschillende betekenis kan hebben. Als regeervorm -niet te verwarren met staatsvorm- staat theocratie tegenover democratie. Als regeernorm vormt theocratie de tegenpool van volkssoevereiniteit
 6. theocratie. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of theocratie bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen.. bij andere sites

theocratie betekenis en definiti

theocratie 'staat met godheid als gezagsdrager' -> Indonesisch téokrasi 'staat met godheid als gezagsdrager'. Dateringen of neologismen N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen , Amsterda Theocratie - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

theocratie - WikiWoordenboek - Wiktionar

Oligarchie een situatie waarbij een vrij kleine groep, behorende tot de hoogste stand en klasse, elkaar de beste banen bezorgt, waardoor iemand die niet tot deze groep behoort niet de kans krijgt in aanmerking te komen voor hoge functies DE BETEKENIS VAN DE OUDTESTAMENTISCHE THEOCRATIE VOOR DE POLITIEKE FILOSOFIE VAN SPINOZA EEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE POLITIEKE THEOLOGIE door M. TERPSTRA (Nijmegen) Spinoza's uitvoerige behandeling van de joodse théocratie in cXVII van het Theohgisch-politiek traktaat, waarbij hij in het bijzonder de période n theocratie en dictatuur, om enkele te noemen. In dit artikel worden de belangrijkste regeringsvormen besproken, waarbij ook termen als constitutionele monarchie uitleg krijgen. Of u nu op zoek bent naar informatie over democratie, de betekenis van het begrip oligarchie of een voorbeeld van een historische aristocratie of dictatuur: hier ben De betekenis van theocracy is: theocratie, regering van religieuze leiders Betekenis theocracy. Er is al veel gezocht naar de betekenis van theocracy en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad

theocratie - de betekenis volgens Oosthoek Encyclopedi

 1. Het begrip 'theocratie' heeft hier met nadruk geen betrekking op het politieke domein, al heeft het op een indirecte manier natuurlijk wel betekenis voor dat domein, zoals zo ongeveer alles voor dat domein betekenis heeft. 'Theocratie' wordt hier begrepen als de erkenning van, de relatie tot en de openstelling voor de transcendente.
 2. Democratie is een manier waarop je een land kunt besturen. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk: heerschappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).. Democratie bestaat hoofdzakelijk in twee vormen
 3. Maar voor het denken over de theocratie heeft hij volgens mij grote betekenis. In de eerste plaats omdat hij benadrukte dat theocratie werkelijkheid is omdat God regeert
 4. Als wij spreken over theocratie, Ligt de actuele betekenis van het gehele artikel 36 niet meer in de opdracht om anno 1999 als christenheid en kerk de overheid aan te spreken op de bijbelse.

Betekenis Van De Theocratie (Wat Is Het, Concept En

theocratie bespreking: w94 15/1 10-20; g90 22/12 20-24 betekenis van term: it-2 87; w98 1/9 13-14; w94 15/1 10, 15; w94 1/7 26-27; w93 1/1 22; g90 22/12 20-2 Toch kan zo' n verschuiving in betekenis weleens bij nadenken helemaal niet zo onbedenkelijk zijn. Ik had het toen over links enrechts in de politiek. Wie die woorden nu gebruikt, verstaat er dikwijls iets anders onder dan wat men er veertig jaar geleden mee bedoelde. Iets dergelijks is te merken met het woordtheocratie Een theocratie is de regeringsvorm die bestond in Eden, waar God het eerste mensenpaar plaatste. Als rechtmatig Soeverein regelde God oorspronkelijk de zaken en oefende hij gezag uit. Toen de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus ongeveer 19 eeuwen geleden het Griekse woord bedacht dat met theocratie wordt vertaald, gebruikte hij het met betrekking tot de natie Israël uit de oudheid

Spoedig daarna vormde God zijn uitverkoren volk tot een goed georganiseerde theocratie. Dit is, in grote lijnen, het aangrijpende verslag dat u in het bijbelboek Exodus zult aantreffen. Het werd geschreven door de Hebreeuwse profeet Mozes en verhaalt de lotgevallen van de Israëlieten van 1657 tot 1512 v.G.T. Verbazingwekkende wonderen en een uitnemende wetgeving behoren tot de boeiende. Theocratie, een staatsvorm; Theocracy (band), Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Theocracy inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Theocracy en verwijzingen daarnaartoe Theocratie en Iran · Bekijk meer » Japan. Japan (Japans: 日本, Nippon, Nihon, met de letterlijke betekenis: oorsprong van de zon; de naam voor het oude Japan is 大和,Yamato) is een eilandstaat ten oosten van het Aziatische continent. Nieuw!!: Theocratie en Japan · Bekijk meer » Johannes Calvij Theocratie. Prof. dr. Johan Polder. 12-09-2012 Aangrijpend hoe deze woorden anno 2012 geen enkele herinnering meer oproepen en dat hun betekenis wordt verwrongen in het tegendeel: brood en. Dr. ir. J. van der Graaf wil met een theocratisch manifest in onze seculiere samenleving bekend maken dat christelijke theocratie samengaat met tolerantie en geestelijke dwang uitsluit, zo stond maandag op deze pagina. Drs. Patrick Overeem ziet daar niets in. Hij pleit voor het loslaten van het begrip theocratie, omdat dat besmet is geraakt

Regeringsvormen: democratie, aristocratie, oligarchie, etc

De term theocratie wordt ook veel gebruikt voor een staatsvorm of bestuursvorm waar geestelijken, met een beroep op een goddelijke boodschap, het bestuur domineren.Deze uitleg van het begrip theocratie staat verder af van de oorspronkelijke betekenis van de Griekse term, maar heeft wel veel terrein gewonnen Theocratie is een regeringsvorm van priesters. Edit. Voordeel:-20% Wonder-Cooldown De tevredenheid in steden met een tempel wordt verhoogt met +2- maal succespercentage. **De maximale bonus is +150. +1 goud productie per priester Nadeel:-5% Onderzoekspunte Abraham Kuyper Collection. Alle Volke

Betekenis van het begrip democratie. Clisthenes van Athene, vader van de Atheense democratie De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen. Het betreft een regeringsvorm waarbij het volk macht heeft door middel van inspraak in de politiek, onder meer door te mogen stemmen.. Griekse oorspron De betekenis van democratie vind je op deze pagina. Er werden 6 verschillende definities van democratie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Oligarchie - Betekenis en kenmerken. Door: Redactie - Laatste update: 12 augustus 2018. Share. Tweet. Share. Pin. WhatsApp. Email. Print. E en oligarchie is letterlijk een regeringsvorm van weinigen. De term is afkomstig uit de Oudheid en komt uit de Griekse taal. - ad Ook staat Van der Schans stil bij de langzame, maar belangrijke verschuiving binnen de SGP in de betekenis van het begrip theocratie zoals die onder het leiderschap van ds. Abma plaatsvond. Abma oriënteerde zich meer op het gedachtengoed van de Hervormde theoloog van Ruler dan op de oude Kersten De betekenis van de oudtestamentische theocratie voor de politieke filosofie van Spinoza. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de politieke filosofie: Author(s): Terpstra, M.J. Publication year: 1998: Source: Tijdschrift voor Philosophie, vol. 60, iss. 2, (1998), pp. 292-320: Number of Pages: 29 p. ISSN.

Video: Theocratie Religie kennis Wiki Fando

Nederlands: ·(juridisch) (religie) de islamitische wetgeving Er zijn maar weinig landen waarin de sharia de nationale wetgeving is en dat is maar goed ook.··↑ sharia in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN. © 2011 Noordhoff Uitgevers bv Samenvatting Basisboek Engels in het basisonderwijs | 3 3.5 Fase 3: oefenfase Doel van de oefenfase is het oefenen met de nieuwe stof.

Wie Byzantium zegt, denkt aan hologige madonna's met een ongezond kind op de schoot. Dat is onjuist: het Byzantijnse Rijk is altijd te veel met de westers Bovenaan het rijtje van de werken van het vlees noemt Paulus 'hoererij' (Gal.5:19; zie ook 1Kor.6:10; Ef.5:3; Kol.3:5). Wat bedoelt hij met dit woord? Men zou kunnen denken dat het alleen om 'prostitutie', d.w.z. betaalde sex gaat. En inderdaad, het Griekse woord 'porneia' (waarin we uiteraard het woord porno herkennen) is inderdaad afgeleid van een werkwoord dat 'betalen. Betekenis 'anarchie' Je hebt gezocht op het woord: anarchie. anar·ch ie ( de ; v ) 1 toestand waarin de bewoners van een staat niet aan wetten gehoorzamen en geen overheidsgezag erkennen 2 toestand van ordelooshei De tweede betekenis is dat de ene wordt gevolgd door de andere. In beide gevallen moet de vervanger zijn overleden of verdwenen, zodat hij kan worden vervangen door de opvolger. Zo ook, voor. B., Abu-Bakr de opvolger van Mohammed, de opvolger, leider van de moslims In bepaalde christelijke kringen is de term 'wereldgelijkvormigheid' een zeer bekende. Wat betekent het wél en wat betekent het níet? Het begrip is ontleend aan Romeinen 12 vers 2 waar Paulus schrijft (NBG): En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil [

Opinie We leven allemaal graag in de grootste vrijheid, maar o schande als iemand die durft verdedigen Maurits Vande Reyde. Beeld rv. Maurits Vande Reyde is voorzitter van Jong VLD.. Maurits Vande. Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend.De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse. Een dictatuur is zowel een land als een staatsvorm. De leider van een dictatuur heet een dictator.De woorden zijn afgeleid van het Latijnse woord 'dictare', dat bevelen betekent. Er zijn over het algemeen drie definities (betekenissen) van het woord dictatuur: . Een dictatuur is gewoon een alleenheerschappij Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Eén van de bekendste koningen uit de Middeleeuwen is Karel de Grote. Hij leeft zo'n 1300 jaar geleden, waar hij koning is van het Frankische rijk

Nederlandse synoniemen van theocratie, ander woord voor

Liberale democraten voelen zich zelfs vrij van The Universal Faith en de goddelijke wet die is geschreven in de Onafhankelijkheidsverklaring. Ze maken de fout te denken dat scheiding van staten ook scheiding van het universele geloof inhoudt. Corona heeft hun arrogantie aangevallen alsof president Trump de liberale democratie blijft aanvallen Een monarchie is van oorsprong een regeringsvorm waarbij één persoon, de monarch, de macht heeft.Dit kan een koning, keizer, paus, farao, sultan of nog wat anders zijn (zie 'Titels'). Vaak is deze macht erfelijk en is er dus sprake van een dynastie.Tegenwoordig zijn er ook veel monarchieën waarin de monarch wel nog steeds het staatshoofd is, maar de macht moet delen met een parlement, zich. Alle woorden die beginnen met t zijn verzameld op deze pagina. De woordenlijst, beginnend met t, is alfabetisch gerangschikt volgens beginletters. Ideaal voor spelletjes als Scrabble en Wordfeud! Huidige pagina: 2 Statenvertaling: Geschiedenis en betekenis GRATIS! Op 26 november heeft Kamervoorzitter mevrouw Arib de tentoonstelling over '400 jaar Statenvertaling' geopend in de grote ontvangsthal van de Tweede Kamer

Theocratie is de staatsvorm waarin men er van uit gaat dat alle gezag rechtstreeks afstamt van God en zijn profeet en door geestelijken dient te worden uitgevoerd aan de hand van heilige boeken. De betekenis van het woord complex is: samengesteld, ingewikkeld Theocratie Deel van een serie artikelen over de Godsdienstfilosofie.. Het goddelijke. Standpunten: agnosticisme · antitheïsme · atheïsme · deïsme · henotheïsme · ietsisme · kakotheïsme · monolatrisme · monotheïsme · misotheïsme · pandeïsme · panentheïsme · pantheïsme · polytheïsme · theïsme Filosofische concepties:. Definitions of Theocratie, synonyms, antonyms, derivatives of Theocratie, analogical dictionary of Theocratie (Dutch Het woord theocratie betekent: Gods regering. Het wil zeggen dat God regeert. In het algemeen genomen kunnen we zeggen dat God altijd regeert en in die zin is er sprake van een theocratie

 • LEGO 75286.
 • Tanzen ab 2 Jahren Wuppertal.
 • Borduurpatronen modern.
 • Droompark Beekbergen chalet huren.
 • Hoofdband na oorcorrectie.
 • Prolife contact.
 • Gebrand hout behandelen.
 • Vitamine E olie voordelen.
 • Ottawa time.
 • Locus GPX import.
 • Veneuze claudicatio.
 • Gisteren positieve zwangerschapstest vandaag negatief.
 • Informatie Dolfinarium.
 • Best Friend armband Goud.
 • RTP port number.
 • Samenreiskorting NS los kaartje.
 • Richtlijn Wondzorg 2020.
 • Halloween Kinderkostuum.
 • Achouffe Toerisme.
 • Mushroom milk minecraft.
 • Mode 40 plus.
 • Vrouw Simon Whitlock.
 • Three Corners Egypte Hurghada.
 • Bevroren wrat wordt zwart.
 • Finfun sale.
 • Bloed in speeksel keelpijn.
 • Voetbaldoeltjes Blokker.
 • CitizenM Rotterdam parkeren.
 • Mooie zinnen over uiterlijk.
 • Ambulance Honselersdijk.
 • Excel link picture to cell.
 • Buikspieren tonen.
 • Iberia check in.
 • GIGABYTE BIOS update.
 • DJI Phantom 4 Pro .
 • Zusterliefde taarten.
 • Edit programma.
 • Stuttgart.
 • As Stevie Wonder lyrics.
 • Trendelenburg operatie.
 • Biker patches Nederland.