Home

1 Petrus 2 9

1 Petrus 2:9 HSV. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. HSV: Herziene Statenvertaling. Vertaling. Annuleren 1 Petrus 2:9 evangelisatie redding heiligheid licht Lees 1 Petrus 2 online (BB) Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht 1 Petrus 2:9-12 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Gij, die eertijds geen volk... Read verse in Statenvertaling (Dutch

9 Ex. 19:6; Deut. 7:6; 14:2; 26:18; Efez. 1:14 Maar u bent een uitverkoren geslacht, Openb. 1:6; 5:10 een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 2:9 een volk eigendom maakte - Letterlijk: een volk tot verkrijging. opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht 1 Petrus. 2. 2 1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3. Icon--caret-down 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;. 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;. 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.. 4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God. 1 De apostel vermaant hen verder tot aflegging van verscheidene ondeugden. 2 En tot een begeerte naar de onvervalste melk van Gods Woord, om in het goede op te wassen. 3 En om Gods goedheid te smaken. 4 Vermaant hen daarna dat zij als levende stenen in Christus opgebouwd worden tot een geestelijk huis en priesterdom. 6 Overmits Christus tot een Hoeksteen van God gesteld is, dierbaar voor de. 1 Petrus 2. De bouwstenen van Gods huis 1 Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. 2 Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien

De Levende Steen en de levende stenen Preek over 1 Petrus 2:4-5 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus 1. 1 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië,. 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar. (Lees 1 Petrus 2:9, 10.) De apostelen bleven hun leven lang toezicht over de gemeenten houden. Maar vooral na de dood van de apostelen kwamen er mannen die 'verdraaide dingen' spraken 'om de discipelen achter zich aan te trekken' (Hand. 20:30; 2 Thess. 2:6-8). Veel van die mannen hadden verantwoordelijkheden in de gemeenten

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een

Christelijke Overdenking; Vrijdag 8 december 2023; 1 Petrus 2:9; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl 1 Petrus 2:9-10 Chapter Parallel Compare 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden Efez. 1:9. 3:9. Kol. 1:26. 2 Tim. 1:9. Tit. 1:2. voorgekend is geweest vóór de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, Hand. 2:33. Filipp. 2:9. en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou 1 Petrus 2:9-10 Het Boek (HTB). 9 Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen

For those who didn't know, Muhammad is actually a created

De eerste brief van Petrus. 2 Ontdoe je dus van alle slechtheid,+ bedrog, huichelarij, jaloezie* en achterklap. 2 Ontwikkel als pasgeboren baby's+ een verlangen naar de zuivere* melk van het woord. Dan zullen jullie door middel daarvan groeien en redding bereiken,+ 3 als jullie tenminste hebben geproefd* dat de Heer goed is. 4 Terwijl jullie hem erkennen* — een levende steen, door de. 1 Petrus 2 Kies uw vertaling: NBV Herziene Statenvertaling Statenvertaling Naardense Bijbel BGT. NBV Herziene Statenvertaling Statenvertaling Naardense Bijbel BGT. Wordt geladen vanaf third-party website... Wordt de tekst niet goed geladen? Klik hier om te melden 1 Petrus 2:1-25—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

1 Petrus 2:9 - BB - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

 1. 1 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed
 2. 1 Petrus 2:9. By Melanie Nieuwendam on 0 Comments. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. - 1.
 3. Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Creëer hier een unieke link
 4. Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2021. Leef toe naar Pasen. Iedere dag een mooie overdenking tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen
 5. 1 Petrus 2:9-10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk,.
 6. 1 Petrus 2 vers 9 : Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. In deze dienst vindt de voorbereiding plaats op het Heilig Avondmaal
 7. Preek 1 Petrus 2:9 - Schildwolde, 14 oktober 2018 - Kees van Dusseldorp - kader: jaarthema Wees heilig, want Ik ben heilig. Thema: Jullie zijn een heilig volk! Liturgie: votum en groet NGK 255 (Gz.159) God die alles maakte [Wiekslag 1-8] wetslezing Ps.13:2,4 [Wiekslag 4-8] gebed lezen: 1 Pet.2:1-10 Ex.19:1-8a Ps.132:2,4,7,8 pree

1 Petrus 2:9 Gepost door Unknown op 14:42. Dit e-mailen BlogThis! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. Labels: bijbelteksten, koningsdochter. Geen opmerkingen: Een reactie posten. Nieuwere post Oudere post Homepage. Abonneren op: Reacties posten (Atom) Labels. bijbeltekst (1) bijbelteksten (10 1.Petrus 2:9 Interlinear • 1.Petrus 2:9 Mehrsprachig • 1 Pedro 2:9 Spanisch • 1 Pierre 2:9 Französisch • 1 Petrus 2:9 Deutsch • 1.Petrus 2:9 Chinesisch • 1 Peter 2:9 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in electronic. s-media-cache-ak0.pinimg.com Afkomstig van . 1 Petrus 2:9. Bewaard door Anita Visser-Fro

Tema: 'n Herbesinning oor die Kerk van Christus (4).Tesis: Die Kerk moet slegs Christus verkondig en leer Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de [

Petrus wijst hier op 2 verzen uit het O.T. Ik noem Jesaja 55: 1. 'O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.' Psalm 34: 9 'Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. Petrus wil dat de christenslaven in hun verdrukking op deze lijdende Christus zullen zien. Hij schrijft: Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen (1 Petr.2:21) http:www.uitgeverijdaniel.nl 7 1 Petrus 4 186 Vroeger en nu | verzen 1-9 186 Elkaar dienen als goede rentmeesters | verzen 10-13 193 Het oordeel begint bij het huis van God | verzen 14-19 198 1 Petrus 5 203 Zorg om de kudde | verzen 1-5 203 De God van alle genade | verzen 6-14 209 De tweede brief van Petrus 217 Inleiding 217 2 Petrus 1 219 Aanhef en zegenwens | verzen 1-2 21

Brief van Jakobus - Wikipedia

1 Petrus 2:6: Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel: 1 Petrus 2:9: Het is weer de Geest: 1 Petrus 2:9: Kom, volk van de verrezen Heer: 1 Petrus 2:9: Ontmoeten wil ik het volmaakte licht: 1 Petrus 2:9: Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U: 1 Petrus 2:19-25: Christus heeft voor ons geleden: 1 Petrus 2:19-25: Jezus, leven van mijn leven: 1. In 1 Petrus 2:11 en 2:25 is het Griekse psuchê vertaald met 'ziel'. Beide verzen zijn op elkaar betrokken. Er zijn allerlei zaken - 'zelfzuchtige verlangens' - die 'de ziel' bedreigen; daar moeten de christenen zich ver van houden. Ze moeten in alle opzichten op een correcte manier leven 2 1 Petrus Aantal hoofdstukken: 9 Beschrijving inhoud: In het eerste hoofdstuk bestudeer je de persoon Petrus. In het tweede hoofdstuk wordt de eerste brief van Petrus als geheel behandeld. In de volgende 7 hoofdstukken ga je in gedeeltes door de hele brief heen De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome.Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van de vroegchristelijke traditie, maar veelmeer. Alles (577) Mattheüs (76) Markus (16) Lukas (109) Johannes (61) Handelingen (52) Romeinen (19) 1 Korinthe (16) 2 Korinthe (7) Galaten (31) Efeze (21) Filippensen (30) Kolossensen (8) 1 Thessalonicensen (4) 2 Timotheüs (5) Titus (3) Filemon (9) Hebreeën (41) Jakobus (8) 1 Petrus (20) 2 Petrus (4) 1 Johannes (7) Judas (2) Openbaring (28

17e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 9 en 10 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisterni EMPAT DESKRIPSI TENTANG ORANG KRISTEN (1 PETRUS 2:9). Rasul Petrus di dalam ayat ini memberikan empat deskripsi tentang orang Kristen. Empat sebutan ini mengontraskan orang Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya yang tersandung oleh batu yang hidup, batu penjuru, yaitu Yesus Kristus (1 Petrus 2: 4 dan 7) De Tweede brief van Petrus (vaak kortweg 2 Petrus genoemd) behoort tot de algemene of katholieke brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks.De openingsverzen noemen Simeon Petrus als auteur, waarvan traditioneel wordt aangenomen dat daarmee de apostel Petrus bedoeld wordt

1 Peter 2:9 9 But you are z a chosen race, a a royal b priesthood, c a holy nation, d a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you e out of darkness into f his marvelous light 1 Petrus 2:1-25. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is Prekenserie over 1 Petrus (preek 2 van 5)Preek van ds. Johan Harmann Orde van dienst (Middelburg morgendienst) Psalm 90,1.2 Psalm 90,8 lezen Johannes 20:24-29 Psalm 130 tekst 1 Petrus 1:3-9 Gezang 22,1-4 Gezang 22,5-

Vragen bij 1 Petrus 1:1-12 1) Als je gelooft, ben je in deze wereld een vreemdeling, zegt Petrus (vers 1). Op welke manier merk jij dat je een vreemdeling bent in jouw omgeving omdat je gelooft in Jezus? 2) Als je gelooft, is er een verandering in je leven gekomen. Je bent dan, schrijft Petrus 1 Petrus 2 - Alkitab Terjemahan Baru: 2:9: Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib 1:1: Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen van de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, 1:2: naar voorkennis van God de Vader en in heiliging door de Geest uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met bloed van Jezus Christus: genade voor u en vrede in overvloed! 1:3: Gezegend zij de God en Vade 1 Petrus 1:1-22 2:17 Prof. dr. Willem J. Ouweneel De levende steen. vragenbespreking over deze lezing Lezin 1 Petrus 2: 19-21: Lijden als roeping. Posted on 4 juli 2016 by Henk van Veen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dia 1 Twee zondagen geleden ging het over het leven als christen als offer. We kwamen erachter dat God niet allereerst dingen vraagt, spullen, o

1 Petrus 2 (disingkat 1Pet 2) adalah bagian dari Surat Petrus yang Pertama dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Digubah oleh Simon Petrus, salah satu dari Keduabelas Rasul pertama Yesus Kristus. Berisi pengajaran mengenai teladan Kristus. Teks. Surat aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Yunani. Sejumlah. In 1 Petrus 2 noemt Petrus het delen in Jezus lijden pure genade. Lijden omwille van Jezus is niet iets wat er eventueel bij komt kijken. Het is de kern: dit is uw roeping , zegt Petrus, Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven

Gerwin Pruijssen Pagina 1 van 8 preektekst: 1 Petrus 2,4-10 Liturgie en preek 1 Petrus 2,4-10 -GKv te Loppersum, 23-01-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 23-01-2011, 10.45u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet Aanbidding: -LB 447,1.3-5 (graag op melodie van LB 446) (staan 1 Petrus 2 Dutch Staten Vertaling 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is 1 EN 1 er zijn ook a valse profeten onder 2 het volk geweest, b gelijk ook 3 onder u valse leraars zijn zullen, die 4 verderfelijke 5 ketterijen 6 bedektelijk 7 invoeren zullen, ook 8 den Heere, 9 Die hen gekocht heeft, 10 verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende

Bibles on the internet in various languages. Last update of the program: 4-7-202 1 Petrus 2:9-10 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang.

schriftlezing 1 Petrus 1:3-12. zingen Gezang 314:1,3,4. tekstlezing 'Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.' (1 Petrus 1:3 Wij zijn priesters (1 Petrus 2,9) 28 augustus 2017. Wees heilig (1 Petrus 1,16b) 11 september 2017. Geen reacties. Plaats een reactie Cancel Reply. Naam * E-mail * Website. Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn. Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn. Over mij 1 1 Petrus 2:11-17 Die laatste woorden 'eert de keizer' worden in de HSV vertaald met 'eert de koning'. Blijkbaar zijn beide vertalingen mogelijk. Dat komt dan wel mooi uit. Ik ga gewoon stap voor stap door deze 1e Petrusbrief en net nu deze week ons land een nieuwe koning heeft gekregen worden we vanuit de bijbel opgeroepen de koning. 1 Predikatie over 2 Petrus 2 vers 9 en 10 door eerwaarde heer D.J. van Keulen Votum. Zingen Psalm 73 : 14. Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. Schriftlezing 2 Petrus 2 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedek 1 2 Petrus 2:1-9 In de laatste verzen van hoofdstuk 1 heeft Petrus zijn lezers erop gewezen hoe belangrijk het is dat zij vasthouden aan het profetische woord (vs. 19). Dat woord mag niet eigenmachtig uitgelegd worden. Het is het woord van God. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken. Dat is de waarheid, e

1 Petrus 2:9-12 - SVV - Maar gij zijt een uitverkoren

Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 100,2.4 'De Heer is God, erkent zij macht', gebed Zingen GK 131,1.5-9 'Barmhartig Vader op uw troon' Dank- en voorbedegebed Inzameling gaven Slotzang GK 116 'O Koning hoor uw onderdaan' Zegen Leesgedeelte(n): 1 Petrus 2,13-25 en Romeinen 13 Tekst: 1 Petrus 2,13-25 Preekthema: 'Christenen. 2 Petrus 1 Het Boek (HTB) God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 1 Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus 1 Petrus 2:9 TB Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Penting sekali bagi orang percaya untuk menyadari siapa kita sebenarnya di.

HSV - 1 Petrus 2 - De eerste algemene brief van de apostel

Hartelijk dank voor je vraag naar aanleiding van 1 Petrus 3:18-20. Ik wil dit vers voor vers behandelen. In de eerste plaats vers 18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest 1 Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 3 jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan 1 Petrus 4. 4:1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Literatuur: Bijbelstudies Christen zijn is een levenswijze Artikele

1 Petrus 2 (NBV) - EO

 1. We lazen 1 Petrus 5:1-9 De tekst is 1 Petrus 5:1-4 Het thema is: Geroepen om te hoeden de passie waarmee het plaatsvindt de profilering waardoor het plaatsvindt het perspectief waarin het plaatsvin
 2. 1 Petrus 2:9 - Uitgekozen eigendom HSV: SV: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
 3. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de d..
 4. Tema: 'n Herbesinning oor die Kerk van Christus (3
 5. https://www.derank-groningen.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-02-allen-preekTjerk-Riemersma.mp3. Download. De sheets die tijdens de preek getoond zijn vindt u.
 6. 1 Verrijk je geloof! (Geloven met Petrus 1) Preek over 2 Petrus 1:5 (ds. Jos Douma) Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken Als ik aan Petrus denk, zie ik een impulsieve en emotionele man voor me: iemand die hee
 7. 1 Petrus 2:9 - Een nieuwe identiteit Wanneer je gelooft heb je een nieuwe identiteit gekregen. Jef De Vriese citeert de Bijbel hierover in Zelfaanvaarding:.
Komik Alkitab Anak: Tuhan Yesus Berjalan di Atas Air

1 Petrus 2 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

1 Petrus 2 vers 7 en 8 Beluister: Thema: Een tweeërlei standpunt over het Evangelie Preekplaats: Vlaardingen: Datum: Datum onbekend: Bijzonderheid: Geen bijzonderheden: Tekst: 7 U dan. 1 Petrus. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus. Inleiding op 1 Petrus. 1 Petrus 1 (nog aanvullen). 1 Petrus 2 (nog aanvullen). 1 Petrus 3. 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 (nog aanvullen). Comments are closed Khotbah Eksposisi Surat 1 Petrus Oleh: Pdt.Budi Asali, M.Div. 1 Petrus 1:1-2: 1 Petrus 1:3-12: 1 Petrus 1:13-25: 1 Petrus 2:1-3: 1 Petrus 2:4- Uw cookie-instellingen. Wij gebruiken cookies om uw websitebeleving te verbeteren. Op deze manier verzamelen we nuttige informatie zodat we het gebruiksgemak kunnen vergroten en Op een lijn met Christus (1 Petrus 1) Verhuur jezelf als slaaf (1 Petrus 2); o.a. over de verhouding tot de overheid. Volk om een vreemd verhaal (1 Petrus 2:24). Goede Vrijdag in de 1 Petrus-brief. Opgewekt door de Geest (1 Petrus 3:18). Pasen. De paradox van Hemelvaart (1 Petrus 3:22 en 5:8). Hemelvaart. Leef het goede leven in Jezus (1 Petrus 4)

1 Petrus 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

1 Petrus. 2 Petrus. 1 Johannes. 2 Johannes. 3 Johannes. Judas. Openbaring. Geavanceerd zoeken. Eerst even verder kijken . Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Maak een gratis account aan voor extra opties; Bijbeltekst en kanttekeningen naast elkaar Het deel over 1 en 2 Petrus en Judas is verzorgd door dr. E. de Vries, tot 1998 universitair docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij schreef eerder de commentaar op Jakobus in deze serie 1 2 3 1: Simeon Petrus, 2) 1) een dienstknecht en 3) apostel van Jezus Christus, 4) aan degenen, die even dierbaar geloof 6) met ons verkregen hebben, 7) door de rechtvaardigheid 8) van onzen God en Zaligmaker, 9) Jezus Christus; ; 2: Genade en vrede zij u vermenigvuldigd 10) door de kennis van 11) God, en van Jezus, 12) onzen Heere; ; 3: Gelijk ons Zijn Goddelijke 13) kracht alles, wat tot. 2 Petrus 2 . 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig v 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden

Hoofdstuk: 1 Petrus 2 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 16 als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor. De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Hoofdstuk: 1 Petrus 2 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de.

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; 2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dat even om je te helpen grip op dit prachtige briefje van Petrus te krijgen, in 1,1-2,10 daar legt Petrus de basis, daar schrijft hij over wedergeboorte, door Gods Geest ga je vanuit een zelf-gericht leven voor de Here God en mensen om je heen. Hij schreef erover hoe je geloof dan getest/beproefd wordt (1,6-9), hij schreef erover hoe je tegen d 1 Peter 2:4-5 4 As you come to him, a living stone n rejected by men but in the sight of God chosen and precious, 5 o you yourselves like living stones are being built up as p a spiritual house, to be q a holy priesthood, r to offer spiritual sacrifices s acceptable to God through Jesus Christ Ps.147:1,7 wetslezing Gz.155 gebed lezen: 1 Petrus 2:11-3:12 Jer.29:1-7 Ps.100 Preek: 1 Pet.2:11-12 (NB: voor het horen is het handig om de tekst van het hele bijbel-gedeelte erbij te houden. NGK 248 Zout moet ik zijn op aarde gebed collecte Ld.429 [Wiekslag 4-8] Zege

1 Petrus 2 - BasisBijbe

Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 1 Petrus 2: 1 Petrus 4. 4:1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Literatuur 7-dec-2020 - Bekijk het bord '* JW. Bijbelvers uit 1 - 2 PETRUS *' van Marie-Josée, dat wordt gevolgd door 1102 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbelversen, jehovah getuigen, brullende leeuw 1) Petrus Boonekamp l'Amaro (b. 1960s/70s) 75 cl - 45% vol. 1) Elisir Amaro Don Bairo (b. 1970s) 100 cl - 20,95% vol. 1) Elisir Amaro Don Bairo (b. 1970s) 75 cl - 20,20% vol.) 1) Elisir di China Distillerie Centro Meridionali (b. 1950s) 100 cl - 30% vol. 1) Luxardo Amaro Box (b. 1950s) 100 cl - 32% vol. 1) Amaro 18 Isolabella 75 cl - 30% vol. 1) China Isolabella (b. 1950s) 100 cl - 21% vol. 1.

Flemish landscape painting of XIXth century : ABELSUBI PETRUS GALLERYSnow-covered Road In The Village Stock Image - Image ofCologne Cathedral-German-Kölner Dom-officially HoheDas Abendmahl (Leonardo da Vinci) – WikipediaFlemish landscape painting of XIXth century : Fredrik
 • 2k blanke lak hittebestendig.
 • Plus size clothing.
 • Bedrading rookmelder.
 • Lisa Edelstein Robert Russell.
 • Afwijkende voetstand.
 • Electro Wonderpen vormen en kleuren.
 • Ongeluk Bavel vandaag.
 • YouTube voorgestelde video uitschakelen.
 • Huislijn Wemeldinge.
 • Luzern Wandelen.
 • DNA van een organisatie.
 • J Balvin net worth.
 • Anorith serebii.
 • Afk wet.
 • Parkeren Spinnerij Amstelveen.
 • Weber Q 2000 gas.
 • Livestream KV Oostende Club Brugge.
 • BRONSON ODESZA.
 • Geef me de vijf pictogrammen.
 • Guppy baby.
 • Argus mounts.
 • Free game apps.
 • Dreams from My Father.
 • Skillshare ervaringen.
 • Nieuwbouw Monster Noord.
 • Cuba sol palmeras varadero.
 • L'oréal préférence gebruiksaanwijzing.
 • Ik kan niet aankomen.
 • Site instellingen chrome.
 • MS Columbus.
 • Bobo Tremelo stopt.
 • Vennootschapsbelasting 2020 België.
 • Antieke schouw te koop.
 • Harry Potter deel 7.
 • Jennifer Left Eye.
 • Buienradar Oostende 3 uur vooruit.
 • Keto ketchup ah.
 • VIS TV muziek.
 • Supercar Posters nl.
 • Josephine Baker revue.
 • Camera schroef.