Home

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht

Organisatie Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en

Publicaties Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en

Enkele cijfers en vaststellingen. Uit de studie Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld van het Instituut (2010) is naar voor gekomen dat één vrouw op zeven in de loop van de voorbije 12 maanden te maken kreeg met ten minste één daad van geweld door haar (ex-)partner.. In de meeste gevallen blijkt dit geweld te zijn gepleegd door mannen en is het. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nodigt u graag uit voor een studievoormiddag rond 'Zwangerschap, moederschap en discriminatie op het werk'.... 16/11/2017 09:00 tot 12:3 Organisatie. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een. Als vrouwen en mannen gelijke kansen hebben of in gelijke mate vertegenwoordigd zijn, telt dat als volledige gelijkheid. Gelijkheid voor vrouwen en mannen is belangrijk omdat vrouwen de helft van de wereldbevolking uitmaken. Als zij niet dezelfde kansen krijgen als mannen, heeft dat invloed op de hele samenleving

Ben je 18 jaar of ouder en heeft iemand naaktfoto's van jou verspreid? Word je gediscrimineerd op basis van je geslacht? Wil je meer weten over je rechten? Neem contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt zich burgerlijke partij in het dossier tegen 'Eveline', de Gentse jongeman die naaktfoto's van.. Het Instituut wil de strijd aangaan met alle vormen van seksisme en heeft in het verleden reeds stappen ondernomen om het fenomeen seksisme in beeld te brengen. In 2008 voerde Magda Michielsens een onderzoek uit in opdracht van het Instituut over de definiëring van het concept seksisme. Recent werden in het onderzoek Beyond the Box de seksistische attitudes van de Belgische bevolking onderzocht Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft sinds 1 juli van dit jaar de bevoegdheid om slachtoffers van wie intieme beelden zonder toestemming werden verspreid juridisch bij te.

Arbeid Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft sinds 1 juli de bevoegdheid om slachtoffers van wie intieme beelden zonder toestemming werden verspreid bij te staan In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld, aldus de Verenigde Naties Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft een tiental klachten binnengekregen na de ophefmakende uitspraak van strafpleiter Sven Mary afgelopen weekend in 'Het Laatste Nieuws'. De advocaat zei dat hij geen vrouwelijke advocaten meer aanneemt, sinds een #metoo-incident met een vrouwelijke stagiaire. Volgens de actiegroep 'Progress Lawyers Network' moet de Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Nieuws Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

WAT ZE DOEN – Opvallende beslissingen van het Europees

Historiek Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De volgende personen worden benoemd. 1 januari 2021 27 december 2020 Timothy Junes haat, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, justitie, Koning Boudewijnstichting, Sarah Schlitz, Unia, Vincent Van Quickenborne Politici, gerecht en politie maken zich al lang zorgen over haatmisdrijven BRUSSEL - Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, een federale overheidsinstelling die instaat voor de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, verandert haar naam in het meer genderneutrale Instituut voor de Gelijkheid van Personen en Personen

Partnergeweld Instituut voor de gelijkheid van vrouwen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een nieuwe bevoegdheid gekregen. Het Instituut is nu een centraal element in de strijd tegen wraakporno. Deze nieuwe opdracht verheugt het Instituut, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee Hoewel mannen en vrouwen al sinds 1974 gelijk zijn voor de wet, zijn zij dat in de praktijk nog steeds niet. Elk jaar worden er meerdere onderzoeken en indexen gepubliceerd, en die geven een ander beeld van de werkelijkheid. Maar een waarheid die we overal terugvinden: mannen en vrouwen zijn in 2017 nog steeds niet gelijk aan elkaar.

Toelichting. De eerste alinea van dit artikel is gebaseerd op de artikelen 2 en 3, lid 2, van het EG-Verdrag, nu vervangen door de artikelen [3] en van de Grondwet, waarin de Unie tot taak wordt gesteld de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, en op artikel 141, lid 1, van het EG-Verdrag, nu vervangen door artikel [III-108, lid 1] van de Grondwet] Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is belast met het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van De beelden van de lezing verschenen gisteren op internet en lokten heel wat verontwaardiging uit. De Universiteit Gent heeft zich eerder al gedistantieerd van de uitspraken en onderzoekt de zaak. Intussen heeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen al meer dan 500 klachten ontvangen tegen Hoeyberghs Voeg Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen toe aan een favorietenlijst. Gelieve een lijst aan te maken. Zoekopdracht opslaan. close. Naam. Annuleren. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen U bent hier. Home. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ernest Blerotstraat. 1, 1070 Anderlecht. Op kaart tonen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak-Bart De Pauw. 'Nadat de slachtoffers bij ons zijn komen aankloppen, hebben we het.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Vrijdag 09/10/2020 instituut voor gelijkheid van mannen. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen krijgt heel wat meldingen van burgers naar aanleiding van de keuze van de Belgische voetbalbond om rapper Damso het WK-lied te laten maken. Volgens het instituut beweegt Damso zich met zijn teksten in een grijze, juridische zone Wie het slachtoffer van wraakporno is, kan binnenkort terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Ook het strafwetboek wordt aangepast en bepaalt dat er strengere straffen voor de daders komen: tot 15.000 euro boete plus een celstraf Met veel interesse heb ik het interview met Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in Humo 4192 gelezen. Iedereen is het erover eens dat er nog veel werk aan de. Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft sinds 1 juli de bevoegdheid om slachtoffers van wie intieme beelden zonder toestemming werden verspreid bij te staan. Enige tijd geleden klopte een vrouw bij het IGVM aan omdat haar naaktbeelden zonder toestemming op Twitter waren geplaatst

AVG-Carhif : Publicaties van het AVG-Carhif

(Belga) Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dient een strafklacht in tegen Twitter. Het sociaal medium weigerde naaktbeelden te verwijderen die verspreid werden zonder. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert de nationale seksisme-enquête '#YouToo?', om de ervaringen en overtuigingen van de bevolking te onderzoeken. Hoewel seksisme een belangrijk maatschappelijk thema is, bestaan er weinig cijfers over. legt adjunct-directrice Liesbet Stevens uit Samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen onderzoekt Bollen welke stappen ze verder gaat ondernemen. Nadat Kaat Bollen een waarschuwing en tuchtstraf kreeg van de Psychologencommissie wegens 'te sexy' en ze haar titel van psychologe opzegde, is er een stroom aan steunbetuigingen op sociale media gevolgd

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN. Jun 2014 - Present 5 years 5 months. Brussels Area, Member of the Board at INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN Slechts een op de drie leden van de Vlaamse regering is een vrouw, in de federale regering is dat zelfs geen kwart. Quota hebben heel goed gewerkt in de parlementen. We scoren heel goed wat vrouwelijke parlementsleden betreft, zegt Liesbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen aan VRT NWS

Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen - Stad Mechele

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert een nationale seksisme-enquête '#YouToo?'. Met het onderzoek wil de organisatie peilen naar hoe Belgen denken over (on. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelt zich burgerlijke partij tegen Jeff Hoeyberghs. 'Zijn uitspraken zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen', klinkt het Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert vandaag de nationale seksisme-enquête '#YouToo?'. Met het onderzoek wil de organisatie peilen naar hoe Belgen denken over (on. Het HvJ-EU heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen. De belangrijkste arresten waren: — arrest van 8 april 1976, Defrenne II (zaak 43/75): het Hof heeft het directe effect van gelijke beloning voor vrouwen en mannen erkend en heeft bepaald dat he 31 Gelijkheid Van Vrouwen En Mannen vacatures beschikbaar op Indeed.com. Technieker (m/v), Artistiek Medewerker Met Video Skills Bij Larf!, Producieleider Bij Miet Warlop / Irene Wool en meer

Gelijkheid voor vrouwen en mannen? De kloof is in ons land

 1. atie en ongelijkheid op basis van het geslacht.. Ga naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 2. aties het vaakst gemeld worden, vooral tegen vrouwen
 3. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Nederland het afgelopen jaar toegenomen. Deze verslechtering blijkt uit de vandaag verschenen ranglijst voor gendergelijkheid, de Global Gender Gap.
 4. atie en ongelijkheid op basis van het geslacht te bestrijden en dit in alle aspecten van het leven, door de uitwerking en toepassing van een aangepast wettelijk kader en adequate.
 5. Liesbet Vanhollebeke Communicatiedeskundige at Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Brussels Area, Belgium 100 connection

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dient een strafklacht in tegen Twitter. Het sociaal medium weigerde naaktbeelden te verwijderen die verspreid werden zonder toestemming van. Er is 1 vacante plaats bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel (op 2 minuten van het Zuid-station). Het Instituut is een jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 38-tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn. Binnen een zeer afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en professioneel. Artikel 5. Voor de toepassing van artikelen 3 en 52 van dit besluit worden de wettenschappelijke personeelsleden die houder zijn van één van de klassen opgesomd in § 3 gelijkgesteld met rijksambtenaren van het niveau A volgens de volgende rangschikking: Klasse SW1 van dit statuut: klasse A1 van het statuut van het rijkspersoneel

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen WAT WA

 1. Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen sleept Twitter voor de rechter In het nieuws Ook Belgen gaan op 'pedojacht': 'Ze bereiken het omgekeerde van wat ze voor ogen hebben
 2. atie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het Instituut is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld.
 3. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen | 533 followers on LinkedIn. The Institute for the equality of women and men 1. undertake, develop, support and co-ordinate studies and research in the field of gender and equality of women and men as well as to assess the impact in terms of gender, of policies, programmes and measures; 2.

Er is 1 vacante plaats bij de cel onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, op 2 minuten van het Zuid-Station). Het Instituut is jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 38 tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn Een kleine studie van het gegoochel van Gwendolyn Rutten met die begrippen, een recent geschrift van de dames van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en enkele andere bronnen, leert ons dat gelijkheid van man en vrouw een al dan niet bewuste constructie van een neoliberaal feministisch wereldbeeld in de hand werkt Er is 1 vacante plaats bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, gelegen in de Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel (op 2 minuten van het Zuid-station). Het Instituut is een jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 38-tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn. Binnen een zeer afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en. Er is 1 vacante plaats bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, gelegen in de Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel (op 2 minuten van het Zuid-station). Het Instituut is een jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 40-tal enthousiaste medewerkers werkzaam is. Binnen een zeer afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en. Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft sinds 1 juli de bevoegdheid om slachtoffers van wie intieme beelden zonder toestemming werden verspreid, bij te staan. Enige tijd geleden klopte een vrouw bij het IGVM aan omdat haar naaktbeelden zonder toestemming op Twitter waren geplaatst

Oproep naar genezen coronapatiënten leidt tot klacht tegen Rode Kruis bij Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Mechelen, 9 april 2020. Rode Kruis-Vlaanderen lanceerde op 7 april een oproep naar plasmadonoren om te laten onderzoeken of het plasma van genezen coronapatiënten kan helpen bij de behandeling van COVID-19 Op 20 maart 2019 ondertekenden Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) een protocol. De doelstelling van dit protocol? De samenwerking tussen deze twee Belgische instellingen in de strijd tegen discriminatie formaliseren. Het IGVM houdt zich bezig met genderdiscriminatie Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eist de onmiddellijke stopzetting van de campagne en van de verdere verspreiding van de reclameaffiche voor de wielerwedstrijd E3 Harelbeke Weergave van het aantal personen die toestemming hebben gekregen van de werkgever om telewerk te doen en van het totaal aantal dagen telewerk per week (Koninklijk besluit van 22 november 2006 (B.S. van 01.12.2006) betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt (K.B. van 07.10.2011 inbegrepen)) 12/02/2015 1 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan 1 1. Europese context

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt

 1. der vaak een leidinggevende functie.
 2. atie en geweld jegens vrouwen
 3. atie en ongelijkheid op basis van het geslacht

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is van oordeel dat de uitlatingen van Sharia4Belgium aanzetten tot discriminatie, haat, geweld en segregatie jegens vrouwen Een tiental mensen heeft dit weekend klacht ingediend bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) tegen strafpleiter Sven Mary. Die zei in een interview voor de.

De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek, Brussel: Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.). De doelstelling is dus om de mentaliteit en vertegenwoordiging van het electoraat maar ook die van de vrouwen zelf te veranderen. Voorstellen voor concrete maatregelen Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen One of the things that bothered us most about the invisibility of women at Ground Zero was that the media De typische held is een man, omwille van: zijn fysieke en morele eigenschappen (cfr. geslachtskaraktertheorie Er gaapt nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen, stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op basis van het loonkloofrapport 2016. De afschaffing van duolegaten is een streep door de rekening van kinderloze alleenstaanden

Seksisme Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De federale regering komt niet tot een akkoord over de manier waarop het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) moet worden hervormd. Dat.. Gelijkheid houdt in: gelijke behandeling voor de wet. De Europese Gemeenschap heeft tussen 1975 en 1986 vijf richtlijnen uitgevaardigd over de gelijke behandeling van man en vrouw wat betreft beloning, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid De personeelsgegevens en statistieken van de Federale Administratie. Grafiek filteren Grafiek genereren De grafiek kan niet worden gegenereerd. Er zijn geen gegevens met deze selectie Initial experiences of the Institute of equality of women and men with the Act on Sexism As in many other EU member states, sexist harassment also seems to be a pervasive phenomenon in Belgium. The Act on Sexism of 2014 rendered certain serious forms of sexist harassment in public punishable. From the onset this Act was criticized for its presumed incompatibility with the principle of legality. In het Westen leeft het beeld dat in Islam de vrouw wordt onderdrukt en niet gelijk maar minderwaardig is aan de man. De vrouw dient gesluierd door het openbare leven te gaan, dient enkel thuis te verblijven zorgend voor de kinderen en kokend voor het gezin, heeft totaal geen zeggenschap en is onderworpen aan de grillen van het mannelijk geslacht in alle aspecten van de samenleving; of dit nu.

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen sleept

Een tiental vrouwen stelden zich burgerlijke partij in de rechtszaak voor digitale overlast en stalking tegen Bart De Pauw. Ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen deed dat. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelt zich burgerlijke partij. Adjunct-directeur Liesbet Stevens: De uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

 1. In 2016 stapte het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de rechter tegen een man die zijn vrouwelijke collega op het werk uitschold voor 'mossel'. De rechtbank oordeelde vorige maand dat er geen inbreuk was op de [
 2. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2016, 120 blz. Intern •Cel Gelijke Kansen •Dienst van de Vergaderingen •Jeugddienst •Diensten Senioren en Internationale Solidariteit Extern •Voorzitters van de RvB's van paragemeentelijke vzw's •Lokale afdelingen van de politieke partije
 3. istratieve bewaartermijn Definitieve bestem
 4. atie naar geslach
 5. g, Homa Dean, ETUI.
 6. isme is een ongemakkelijke vraag, die fe

Jeroen Decuyper Attaché at Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Brussels Area, Belgium 214 connection Institut pour l'égalité des femmes et des hommes Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Alexandra Liked by Carla Rijmenams Gender Mainstreaming has proved to be a successful strategy for integrating a gender equality perspective in all areas of work Het Belgische instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dient een aanklacht in tegen Twitter. Het social media-platform weigerde naaktbeelden te verwijderen die zonder toestemming van het slachtoffer zijn verspreid. Bij de IGVM is een klacht ingediend door een vrouw waarvan zonder toestemming naaktbeelden zijn verspreid op Twitter Nederland keldert op ranglijst gelijkheid vrouwen en mannen Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst van landen waar vrouwen gelijk zijn aan mannen: van de 16e naar. Voor de periode 2014 - 2017 gebruikt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat deze indicator berekent, een nieuwe, nauwkeurigere berekeningsmethode (IGVM, 2019). In deze periode laten de nieuwe gegevens een daling zien voor de loonkloof gaande van 24,5% in 2014 tot 23,7% in 2017

Gelijkheid Vrouwen-Mannen: de loonkloof - Federale

Patrick Verraes legal advizer at Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Brussels Area, Belgium 1 connectio AMSTERDAM (ANP) - Er is nog veel werk nodig voordat de positie van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelijkwaardig is. Ook in Nederland is afgelopen jaar maar weinig voortgang.

Praet excuseert zich voor seksistische boodschapFrank DewagtereTransgenders gediscrimineerd bij hospitalisatieverzekeringGeweld tegen vrouwen kleurt de wereld oranje - Knack
 • Tofu vorm.
 • Aardeko springfield.
 • Papaoutai | The Voice.
 • Turps.
 • PETA lijst dierproefvrij.
 • Asfyxie betekenis.
 • Bruna Diemen.
 • Eijffinger behang vogels.
 • Groothandel babyartikelen België.
 • Museum Bastogne.
 • Klassieke eetkamerstoelen.
 • Sony 4K Camcorder.
 • Axe anarchy for him.
 • Einde prehistorie jaartal.
 • Gastenverblijf CodyCross.
 • Game of Thrones family names.
 • Wanneer wordt een Beagle rustiger.
 • Wat voor werk doet Rachel Hazes.
 • Boa シングルベスト.
 • L'oréal préférence gebruiksaanwijzing.
 • Reizen boek.
 • Woningen begeleid wonen.
 • Fietsenstalling Stationsplein Utrecht.
 • Excel link picture to cell.
 • Tegenovergestelde van persoonlijk.
 • CitizenM Rotterdam parkeren.
 • Tekentang koevoet.
 • Poké bowl biefstuk.
 • Garnalen in pittige saus.
 • Oorlogsarchief Rotterdam.
 • Hoe teken je een kerstman makkelijk.
 • De pagadder Lichtaart.
 • Nieuwe suikerwaarden tabel.
 • Zalencentrum Opera.
 • Littlest Pet Shop waarde.
 • Dissecting folliculitis.
 • Draaimolenpaard.
 • USB C Hub.
 • Vermogen convector berekenen.
 • Hanne Decoutere michael.
 • Blauwe kentekenplaat met opgelegde letters.