Home

Feiten en cijfers Gezelschapsdierensector 2021

Rapport Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015

 1. Download 'Rapport Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015' PDF document | 30 pagina's | 1,7 MB. Rapport | 03-11-201
 2. Dit is een rapport dat ingaat op de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. In de Pet Monitor van 2018 worden verschillende onderwerpen belicht, zoals het aantal honden en katten in Nederland, de handel, gebruik van sociale media, huisdierenverzekeringen en dierenartsenpraktijken
 3. Derde uitgave Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector Gepubliceerd op 3 november 2015. De uitgave van het rapport 'Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector' is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geactualiseerd en uitgebreid. Ten opzichte van 2011 wordt in dit rapport meer aandacht gegeven aan dierenwelzijnsaspecten
 4. Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is er een derde uitgave van Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector tot stand gekomen door de HAS Hogeschool Den Bosch en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, met ondersteuning van een adviesgroep met externe deskundigen
 5. Als we 2020 in een paar woorden moeten omschrijven: thuiswerken, (verder) digitaliseren, omdenken, aanpakken, omschakelen en weer doorgaan. Een jaar om niet te vergeten! We blikken terug op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan voor schoon, voldoende en veilig water in jouw omgeving. Enkele feiten, cijfers en beelden

Studenten onderzoeken trends in de gezelschapsdierensector

Feiten & cijfers 2020 Alle belangrijke kengetallen voor uw administratie. Kengetallen Uw werknemers bouwen pensioen op bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). In deze brochure vindt u de kengetallen die van toepassing zijn in 2020. Franchise € 14.554 Pensioenpremie over salaris tot en me Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers over de griep in de winter van 2019/2020 in Nederland. Monitoring sterftecijfers Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene Feiten en cijfers toetsen 2020. Sanctierecht- en jeugdstrafrecht - 4 februari 2020; Beroepsattitude en beroepsethiek en keuzevakken - 7 februari 2020; Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de BA heeft de Nederlandse orde van advocaten de combinatie CPO-Dialogue aangesteld als uitvoeringsorganisatie. CP Feiten & cijfers. Op deze website vindt u de complete cijfermatige onderbouwing van het bedrijvenbeleid. heeft het CPB na eerdere ramingen in de MEV2021 opnieuw een raming gepubliceerd voor 2020 en 2021. De MEV-raming bestaat uit een basisraming en een tweede golf scenario In de periode 2013-2017 zijn er in totaal 5.433 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Gemiddeld is bijna de helft (45,9%) van de gemelde slachtoffers jonger dan 23 jaar (22,9% is minderjarig en eveneens 22,9% is adolescent), en nog geen kwart (23,3%) is dertig jaar of ouder

Feiten & cijfers over dierenvoeding. Statistieken benadrukken het belang van huisdieren in de samenleving. Uit statistische gegevens blijkt dat huisdieren een grote bijdrage leveren aan de economie en de samenleving AUTHOR(S)= Hut, R. \ ; PUBLISHER=Nederlandse Kleindierenpublicaties, Bennekom, SOURCE= Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen. Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015 Augustus 2015 3.2.1 HAS Hogeschool, HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen, Den Bosch Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord 5 Lijst van definities in dit rapport 6 Samenvatting 7 1. Gezelschapsdieren in Nederland 8 1.1. Ontwikkeling bevolking en gezelschapsdieren Feiten en cijfers . Op deze themapagina staan enkele belangrijke bronnen met cijfers over het alcoholgebruik en alcoholgerelateerde problemen in Nederland. Het beoogt geen compleet overzicht te geven van het beschikbare cijfermateriaal. Aan de orde komen: - Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking - Verkoopplaatsen en -kanalen alcoho

Derde uitgave Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector

Depressie feiten en cijfers - Depressie en Bipolair

Feiten en cijfers over de horeca. 10-4-2020 17:00 In 2020 waren er in totaal 68 655 horecavestiginge n in Nederland. Het grootste aantal vestigingen was in Noord-Holland (15 435 vestigingen) en Zuid-Holland (12 685 vestigingen) Infographic over de griep in de winter van 2019-2020. Feiten en cijfers griep winter 2019-2020 PDF | 276.15 KB . Deel deze pagin In de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld verzamelt Vektis de cijfers en geeft in figuren overzichtelijk weer wat de veranderingen zijn in onder meer polissen, aanvullende pakketten en eigen risico. Enkele inzichten op een rij: Er zijn in 2020 minder mensen van zorgverzekering gewisseld. Vorig jaar maakte 7% van de verzekerden een overstap

Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015 - Stichting

In het onderzoek gaat het om lichamelijke en emotionele verwaarlozing en mishandeling, seksueel misbruik en/of getuige zijn van geweld tussen ouders. Ruim 13 procent van de kinderen geeft aan één vorm van mishandeling te hebben meegemaakt, 8,5 procent twee vormen, 3,3 procent drie vormen, 1,1 procent vier vormen en 0,6 procent vijf vormen. verwaarlozing komt het meeste voor Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015. Hoofdstuk 1. Gezelschapsdieren in Nederland. Tabel 1.1.: Aantal gezelschapsdieren in Nederland in miljoenen20,66,6 De laatste cijfers over roken, stoppen met roken, Deze publicatie van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (van juli 2020) bevat het meest uitgebreide overzicht van cijfers over rookgedrag in Nederland. We helpen u graag aan de juiste cijfers en feiten Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2011. Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2011 3 Voorwoord Met gezelschapsdieren heeft eigenlijk elke Nederlander wel te maken. Denk aan het hondje van de buurvrouw die elke dag kwispelend naar u toe komt, Nadere informati Zij verzamelde feiten en cijfers over het gebruik van LinkedIn in het afgelopen jaar. Daarbij maken ze onderscheid in het type gebruikers, hoe het platform wordt gebruikt, interactie, het gebruik door bedrijven en advertenties. De statistieken laten onder andere zien dat 36 procent van de gebruikers tussen 18 en 29 jaar is

Items similar to Number Six, an Open Edition ACEO

Feiten, cijfers en praktische adviezen | 3 35% Generatie X 35% Millennial 24% Generatie Z 6% Babyboomer In 2020 bestaat meer dan een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials. In 2020 bestaat meer dan een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials. Alleen al om die reden verschijnen er veel studies over deze. feiten en cijfers. De statistieken bevestigen dat huisdieren een belangrijk deel van de samenleving uitmaken. 80 miljoen gezinnen in Europa zouden minstens één huisdier hebben. 50% van de huisdieren zouden honden en katten zijn. Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels,.

2020: feiten, cijfers & beelden - Waterschap Aa en Maa

 1. En hoeveel konijnen en cavia's. Deze PDF over Feiten en cijfers gezelschapsdieren geeft enig inzicht. Wat ouder maar waarschijnlijk nog redelijk representatief. 2017-11-29 12:00. Met enige regelmaat laat de overheid in kaart brengen wat er in ons land aan dieren rondloopt en hoe het effect op de economie is
 2. 2020 Feiten & Cijfers. 2020 Feiten & Cijfers. 2020* Haven in cijfers LIGGING Antwerpen in de wereld 4 Top 20 containerhavens 6 Antwerpen in Europa 8 TRAFIEKEN Maritiem goederenverkeer 10 Containers 12 Breakbulk 14 15,6 meter en bij afvaart een maximale diepgang van 15,2 meter
 3. Feiten en cijfers ; Aantallen & herkomst Aantallen & herkomst Meer Meer asielzoekers en nareizigers in derde kwartaal van 2020. Het aantal mensen dat in het derde kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gestegen naar iets meer dan 4 duizend
 4. Kadernota 2017-2020 provincie Zuid-Holland (pdf, 588 kB) Begroting 2016; Begroting 2015; Begroting 2014. Staat van Zuid-Holland. Op deze website vindt u feiten, cijfers en kaarten over Zuid-Holland. U heeft toegang tot publicaties, cijfers en kaarten en open data. U kunt ook een zoekopdracht invoeren. Staat van Zuid-Holland
 5. Feiten en cijfers: Op deze getallen is ons jaarverslag gebouwd Snel een aantal feiten en cijfers nodig over Royal Schiphol Group en haar activiteiten? In onderstaande pdf-downloads vatten we onze cijfers van de afgelopen jaren kernachtig samen. Feiten en cijfers 2019..
 6. In het tweede kwartaal van 2020 waren er in de landbouw 73 465 bedrijven. Het merendeel (73 455) betrof midden- en kleinbedrijf (mkb). Het mkb bestaat uit bedrijven met 0 tot 250 werkzame personen. Bijna de helft (35 370) waren bedrijven met 1 werkzaam persoon en het overgrote deel (73 320) bedrijven tot 50 werkzame personen
 7. istratie. Kengetallen Uw werknemers bouwen pensioen op bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). In deze brochure vindt u de kengetallen die van toepassing zijn in 2021. Franchise € 14.554 12/8/2020 9:45:13 AM.

Cijfers & Onderzoek. KHN reageert op publicatie CBS cijfers: omzetdaling horeca is ongekend 31 augustus 2020. De horeca heeft over het eerste en tweede kwartaal van 2020 57 procent minder omzet g... Lees meer. Marktaandeel online hotel platforms groeit door, KHN pleit voor eerlijkere mark Cijfers & trends Marktontwikkelingen en -cijfers . Omzetontwikkeling. 2020: Zwaar jaar voor de sportbranche ; Maandcijfers woonbranche 2020 ; Kwartaalcijfers Q3 - Woonbranche ; Woonbranche dik in de plus in kwartaal 2; Toon alles. Bestedingen en marktaandelen. Sportfocus 2019. Cijfers en trends De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020 Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015 Log in; Thursday, November 26, 2020. Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015 (bijlage bij 28286,nr.848) - Main contents. Stand van zaken moties en toezeggingen uit het Algemeen Overleg van 23 juni en 9 september 2015 en het Verslag Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 22 september 2015. In 'Feiten en cijfers in Almere' vindt u gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen

Feiten en cijfers over het social media gebruik in Nederland. Welk kanaal zet je in om jouw doelgroep te bereiken. Kortom waar moet je zijn Een boekje met feiten en cijfers omtrent Digitale Inclusie 2019-2020. Het gaat over wat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gedaan om iedereen mee te laten doen in de (digitale) samenleving

De totale economische waarde van de gezelschapsdierensector wordt op een kleine 3 miljard euro geschat. In 2006 bedroeg dit nog 2.1 miljard. Dit blijkt uit het rapport 'Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector 2011'. Aantal. Steeds meer huishoudens in Nederland hebben een huisdier (59%) Feiten en Cijfers. Passie en ondernemerschap. Het begon in 1921 met ondernemersfamilie Van Eerd en een groothandel in levensmiddelen. Inmiddels is Jumbo uitgegroeid tot de op-een-na grootste supermarktketen van Nederland en zijn ook in België de eerste winkels geopend. 1996 was het jaar waarin de eerste winkel met de unieke Jumbo formule opent En dat is raar, want de feiten — de cijfers spreken voor zich: corona is geen feest, Anno 2020 heeft Nederland 1.200 IC-bedden en 40.000 ziekenhuisbedden

Feiten en cijfers RIV

Cijfers over drugsgebruik in Nederland Algemeen. De belangrijkste cijfers over drugsgebruik onder volwassenen en jongeren zijn te vinden op de website van het Trimbos-instituut en De Staat van Volksgezondheid en Zorg.; Cijfers over hulpvragen bij de verslavingszorg kun je vinden in de Kerncijfers verslavingszorg 2015.; Cijfers over gezondheidsincidenten die samenhangen met het gebruik van. voorjaar 2020 Feiten en cijfers patiëntenzorg 2019 Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie: 'Euthanasiezorg is een specialisme.' Expertisecentrum Euthanasie ontving in 2019 3.122 hulpvragen, tweeëntwintig procent meer dan in 2018. Dat zijn heel veel patiënten, zegt bestuurder Steven Pleiter. Elke werkdag wee De (geanonimiseerde) cijfers worden door de klinieken en ziekenhuizen aangeleverd. Zij zijn hiertoe verplicht vanuit de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ). De meest actuele jaarrapportage is uitgegeven op 6 februari 2020 en bevat de cijfers over het jaar 2018 Op Ondernemersplein.kvk.nl vindt u als ondernemer alles wat u moet weten en regelen bij het ondernemen. Informatie en diensten van onder meer de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inclusief Antwoord voor Bedrijven, RDW en CBS zal hier terug te vinden zijn

Home 2013 2020 de opleiding toetsing Feiten en cijfers toetsen De informatie op deze pagina is van toepassing op de opleiding van advocaat-stagiairs die in de periode van 2013 tot en met 2020 zijn gestart met de BA Hoogopgeleiden hebben minder vaak obesitas. De grafiek presenteert zelfgerapporteerde cijfers over 2018 naar opleiding, de verschillen zijn statistisch getoetst. Resultaten van deze toetsing zijn: Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas (ernstig overgewicht) dan hoogopgeleiden. Zo hebben laagopgeleide vrouwen van 65 jaar en ouder drie keer vaker obesitas (23. We zetten wat cijfers en feiten uit dit onderzoek ('Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016') en andere onderzoeken op een rij. Mantelzorgers in Nederland. Ruim een derde (36%) van de 16-plussers geeft informele hulp. Dat zijn zo'n 15 miljoen mensen Feiten en cijfers. Meer vrouwen in leiding ziekenhuizen; CBS: Voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen; Voorkomen langdurig ziekteverzuim; Glazen Plafond Index (Economist 8 maart 2020) Er zijn meer vrouwelijke hoogleraren, maar hun salaris blijft lager; Kans op plek geneeskundeopleiding groter dan gedach Feiten en cijfers online marketing in 2020. 14 July 2020. Blog. COVID-19, ook wel het coronavirus genoemd, heeft een enorme impact gehad op het gebruik van sociale media en online marketing. We kunnen gerust stellen dat we dit bijna allemaal hebben ervaren

Feiten en cijfers sneller slimmer schoner 2018. Visie In 2030 is de Amsterdamse havenregio een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdig FEITEN EN CIJFERS 2020 Totaal aantal bezoeken 3400! 1. Meindert - 124 bezoeken 2. Yvette - 121 3. Eric - 115 4. Edith - 103 5. Corinda - 97 6. Aernout.. Feiten en cijfers. Jaaroverzicht 2019. U geeft kinderen en families weer toekomst. 2019 is een goed jaar geweest voor SOS Kinderdorpen. Ieder jaar is het ons doel meer kinderen en families te helpen en dat is ook dit keer gelukt. Als donateur heeft u daaraan een heel belangrijke bijdrage geleverd In deze blog praten wij u bij over de huidige feiten en cijfers wat betreft de vergrijzing in Nederland. Zo krijgt u een goed beeld over hoe groot het effect is en wat het teweeg brengt. Aantal 65-plussers in Nederland. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is vanaf het jaar 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar en ouder

Dit geactualiseerde rapport is gebaseerd op informatie uit diverse bestaande onderzoeken en rapportages. Ten opzichte van 2006 is dit 2e rapport uitgebreid met informatie over nieuwe relevante ontwikkelingen in de gezelschapsdierensector, zoals dierenverzekeringen, internethandel, dierenverhuur en bijkomende diensten als hondenuitlaatservices In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen. Vooral in de leeftijdscategorie 25-34 jaar valt het op dat vrouwen 2 keer zo vaak een depressie hebben. Jonge vrouwen zijn dan ook in kaart gebracht als hoog risicogroep Hier vind je alle feiten en cijfers over plastic en de plasticsoep. Ook geven we antwoorden op de meest gestelde vragen. Lees hier mee Ongeveer 74% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. - Er zijn ongeveer 350.000 mantelzorgers van mensen met dementie. - Maar liefst 31% van de mantelzorgers zorgt meer dan 40 uur per week voor zijn naaste 6 2017 in feiten en cijfers. Grafiek 4: t-tag gebruik naar herkomst De tolopbrengsten kwamen in 2017 uit op € 33,1 miljoen. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van € 30,3 miljoen in 2016. Zeeuws-Vlaanderen Zuid-Beveland Walcheren Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland 41,4% 16,3

Feiten en cijfers toetsen 2020 - Beroepsopleiding

 1. 2019 in feiten en cijfers Dit deden we voor schoon en veilig water in uw omgeving Vanaf 2020 wil Waternet klimaatneutraal werken. Daarmee bedoelen we: niet meer energie verbruiken dan we zelf opwekken. Om dat doel te halen plaatsen we elk jaar zoveel mogelijk zonnepanelen
 2. Feiten & cijfers Ieder jaar publiceren wij onze kerncijfers (pdf) . Dit zijn belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover uw werknemers pensioen mogen opbouwen

Mobiliteit in Cijfers. Verkoopcijfers van personenauto's, bedrijfsauto's, bestelauto's, trucks, aanhangwagens, fietsen en scooters, caravans en campers, motorfietsen, rijles en brandsto Feiten en cijfers. De gemeente is de ingang voor iedereen die op zoek is naar relevante data en informatie over de stad. Gemeente Haarlem verzamelt gegevens over personen, gebouwen, verkeer, zorg, vergunningen en tal van andere onderwerpen en verwerkt deze tot bruikbare informatie Feiten en cijfers. 1957. De molen uit 1892 staat sinds 1957 in Keukenhof. 1,5 miljoen. mensen bezochten het park in 2019. 9,0. Bezoekers waardeerden de bloemententoonstelling met een 9,0. In het kasteel is 375 jaar geschiedenis van Nederland behouden en nog steeds zichtbaar. 100 Feiten en cijfers Volgens de Europese enquête naar arbeidsomstandigheden van 2015 geven ongeveer drie op de vijf werknemers aan last te hebben van zo'n aandoening, waarbij rugpijn en pijn in de bovenste ledematen het meest worden genoemd Ontwikkelingen in SEO: feiten en cijfers (2020) Wie dagelijks met SEO bezig is, weet wat er speelt in de SERP. Maar wie wat meer afstand heeft en niet de internationale blogs volgt, kan ongemerkt veel missen. Tijd om drie belangrijke ontwikkelingen op een rijtje te zetten waaruit blijkt dat SEO nauwelijks meer meedoet op toptermen

Feiten & Cijfers. Actuele cijfers, tabellen en informatie over de regeling vindt u hieronder. Wat u kunt doen: Aanmelden voor de nieuwsbrief. Altijd op de hoogte. Meer lezen over: Regeling in het kort. Een opsomming van de kenmerken. Kerncijfers. Actuele cijfers van 2021 Voor sommigen is het gebruik van de site puur hobbymatig. Anderen verdienen er hun brood mee door vlogs te maken en te delen. En bedrijven zien hun kans om in contact te komen met hun doelgroep. Derde deel van deze reeks. In de vorige edities deelde ik een overzicht van interessante feiten en cijfers over de platformen Facebook en LinkedIn

Feiten & cijfers Bedrijvenbeleid in beel

Oorzaken en gevolgen van de plasticsoep zijn moeilijk in nauwkeurige cijfers te vangen. Wereldwijd proberen honderden wetenschappers grip te krijgen op de problematiek van de plasticsoep. De Duitse Heinrich Böll-stichting heeft in samenwerking met de Duitse milieuorganisatie BUND in 2019 de Plastic Atlas uitgebracht Feiten en cijfers Lees voor. Feiten en cijfers Het CIZ beschikt over een groot aantal unieke gegevens en maakt deze informatie toegankelijk via rapportages en beleidsanalyses. CIZ Databank. Iedereen kan zelfstandig data opzoeken in de databank van het CIZ Feiten & cijfers Koninklijke CBM brengt jaarlijks diverse publicaties uit. Zo wordt twee maal per jaar de conjunctuurmonitor interieurbouw en meubelindustrie gepresenteerd De Fairtrade Gemeente campagne groeit. Iedere dag verbinden nieuwe mensen, bedrijven en organisaties zich aan de campagne. Samen maken we heel Nederland fairtrade en zorgen we voor duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Onderstaand de feiten en cijfers over de campagne en over fairtrade op een rij Feiten & cijfers Cliënt Medewerk er Organisatie Preventie • Kwaliteitsindicatoren aangeleverd zonder gebruik te maken van corona-uitstel • Thuiszorg Groot Gelre is voor de eerste keer extern ge-audit door KIWA met succes.Vanaf Q1 2020 een gezamenlijk HKZ certi˜caat • Innovatie op cliëntniveau: ADS spiege

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector. Direct naar de website van BouwActueel In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt RVO maandelijks een overzicht van de aantallen elektrische voertuigen en laadpunten in Nederland. Dit overzicht is op hoofdlijnen en in de vorm van een infographic weergegeven. U mag deze met bronvermelding gebruiken. Een meer gedetailleerd en Engelstalig overzicht 'Statistics Electric Vehicles in the Netherlands' vindt u. Feiten & cijfers 2019 Alle belangrijke kengetallen voor uw administratie. Kengetallen Uw werknemers bouwen pensioen op bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). In deze brochure vindt u de kengetallen die van toepassing zijn in 2019. Franchise € 14.554 Pensioenpremie over salaris tot en me Feiten en cijfers dak- en thuisloze jongeren in Nederland Datum: 16 maart 2020 In deze factsheet staan de belangrijkste cijfers en gegevens over dak- en thuisloze jongeren in Nederland. De factsheet is opgesteld door Movisie, in opdracht van SZN (SAchAng Zwerf-jongeren Nederland). Deze feiten en cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken uit de.

Het 2020 IndyCar seizoen in cijfers & feiten Het 2020 IndyCar seizoen was zeker een bijzonder seizoen door de COVID-19 pandemie, maar ondanks dat de kalender op z'n kop moest worden gezet was de actie op de circuits in het competitieve veld weer als vanouds Wereldwijde en Amerikaanse trends op het gebied van e-commerce Statistieken over onderzoek op internet voordat een aankoop wordt gedaan. Mensen tussen 18 en 29 jaar kiezen er het vaakst voor om een product online te kopen. In slechts iets meer dan de helft van de gevallen wordt er eerst online onderzoek gedaan De Hartstichting presenteert jaarlijks de nieuwste feiten en cijfers over hart- en vaatziekten. Bekijk de ontwikkelingen en download het cijferboek Daar hoort ook bij dat we de feiten en cijfers nauwlettend in de gaten houden. En antwoorden geven op veelgestelde vragen. Bekijk alle vragen en antwoorden. Lees verder; Procedures, wetten & beleid. Lees alles over de procedures, de wetten en het beleid die gelden voor vluchtelingen en asielzoekers. Lees verde Feiten en cijfers. Lees meer over de bevolkingscijfers, bevolkingsinformatie en de geschiedenis van Geldrop-Mierlo. Bevolkingscijfers. Het aantal inwoners in Geldrop-Mierlo op 1 januari 2020 was 39.728. Geldrop had op 1 januari 2020 28.551 inwoners en Mierlo 11.177. 2019

Loverboys - Cijfers NJ

 1. imaal één keer met fysiek of seksueel geweld door toedoen van iemand uit de huiselijke kring te maken heeft gehad. Dit artikel gaat in op de samenhang tussen huiselijk geweld en geld, en de rol die de gemeente heeft
 2. De impact van het werk van de voedselbanken rapporteren wij jaarlijks in het document Feiten & Cijfers. In 2019 hielpen wij 151.000 mensen. Dat is ruim 2,5 keer de Arena vol. 44 Miljoen producten werden uitgedeeld, met een waarde van ongeveer 74 miljoen euro
 3. Home Ontdek Brainport Eindhoven De strategie van Brainport Feiten en Cijfers. Brainport Monitor. Samenvatting Brainport Monitor 2020 . De jaarlijkse Brainport Monitor biedt achtergronden en kennis over de innovatieve prestaties,.
 4. Feiten en cijfers Denk bijvoorbeeld aan informatie over bevolking, woningen, werkgelegenheid en zorg. In de nieuwsbrief, die 3 a 4 keer per jaar verschijnt, houden we u op de hoogte van resultaten uit recente onderzoeken, beschikbaarheid van statistieken, nieuwe informatiebronnen en andere recente ontwikkelingen op het gebied van datatoepassingen
 5. FEITEN EN CIJFERS 2019 MIDDEN-LIMBURG. 14 Echt-Susteren 20 Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen 42 Roermond 42 Weert 147 Totaal Info & advies Individuele vragen Themabijeenkomsten Workshops ouders triple p 0-12j Triple P-lezing totaal Workshops aan docenten of med kinderopvang 4/14/2020 4:58:15 PM.

In 2019 stierven 45.024 mensen als gevolg van kanker. Kanker is (als ziektegroep) de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In 2019 stierven in Nederland 45.024 personen (24.303 mannen en 20.721 vrouwen) met kanker als onderliggende doodsoorzaak.Dit komt overeen met 30% de totale sterfte in Nederland in 2019 Op deze pagina publiceert de VO-raad cijfers over het voortgezet onderwijs. Het gaat om kerncijfers van de sector, en cijfers rondom belangrijke ontwikkelingen of actuele onderwerpen binnen het voortgezet onderwijs. Ter verduidelijking bevatten sommige grafieken een toelichting

Feiten en cijfers over kunst, cultuur en beleid in Nederland 1 april 2019 Boekmanstichting Bjorn Schrijen Maxime van Haeren Cultuur en Wetenschap (OCW) en rijkscultuurfondsen, 2009-2020 Bron: Ministerie van OCW 2009-2012 2013-2016 2017-2020 Aantal subsidies Subsidie-bedrag (x 1 mln. euro) Aantal subsidies Subsidie Organen: cijfers afgelopen maanden. Het aantal donoren verschilt per maand. Donatie kan alleen als de overledene medisch geschikt is voor donatie en als er toestemming is voor donatie. Gemiddeld doneren tussen de 10 en 30 overledenen hun organen. De definitieve jaarcijfers zijn te bekijken in het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie. De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van onderzoek uit 2019 van Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds, van 2diabeat en uit onderzoek van het Erasmus MC. Meer informatie over diabetes en cijfers vind je op Volksgezondheidenzorg.info

Letters en cijfers

Feiten & cijfers over dierenvoeding - NVG Diervoedin

De GGD kan u bij het gebruik van deze beschikbare feiten en cijfers ook goed adviseren en ondersteunen. Ouderen in Nederland. In 2017 telde Nederland 3.159.000 inwoners van 65 jaar en ouder (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018) Feiten en cijfers. Studiekeuze123 vergelijkt jaarlijks alle opleidingen met elkaar. Hoe scoort de bachelor Geneeskunde aan de UvA en ten opzichte van vergelijkbare opleidingen

Kl

Feiten en cijfers gezelschapsdierensector Groenekenni

Feiten en cijfers Terug. Tussen 2010 en 2020 neemt het aantal slechtzienden en blinden met 20% toe; In die 10 jaar stijgt de vraag naar oogzorg met 300%; Bronnen: www.vision2020.nl www.volksgezondheidenzorg.info www.nationaalkompas.nl. Stop onnodige blindheid en slechtziendheid Feiten en cijfers. Jaarverslagen. Publicaties. Rankings. Eredoctoraten en prijzen. Leidse laureaten. Eregalerij 2020. Eregalerij 2019. Eregalerij 2018. Eregalerij 2017. Eregalerij 2016. Eregalerij 2015. Werken bij de Universiteit Leiden. (in 2019 en 2020 gastonderzoeker bij Harvard Mecical School in Massachustts Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers met betrekking tot Vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling 2019-2020. Download het rapport Feiten en cijfers Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2019, met uitzondering van de studentenaantallen Feiten en cijfers. Dordrecht in cijfers. De Drechtstedengemeenten hebben een eigen onderzoeksbureau: Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit bureau verzamelt informatie over diverse onderwerpen

Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 201

Feiten en cijfers Brabantse retail De ontwikkelingen in de Brabantse retailbranche volgen elkaar sinds 2015 in een hoog tempo op. Met de nodige inspanningen lukte het de retailers om, in een samenwerking binnen regionaal verband of met gemeenten, een daling van de winkelleegstand te bewerkstelligen China, feiten en cijfers. Hedendaags China. China ligt in het uiterste oosten van het Aziatische vasteland en is na Rusland, Canada en de VS het grootste land ter wereld. Het land wordt omgeven door drie zeeën: de Gele Zee (in het noordoosten), de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee Feiten & Cijfers Platform Talent voor Technologie (PTvT) verzamelt, analyseert en publiceert onderwijs- en arbeidsmarktcijfers op het gebied van bètatechniek. In deze kennisbank geven we inzicht in de stand van zaken op basis van de meest recente data

1 Op 6 werknemers is burn out, dat is maar liefst 17% van alle werknemers. Lees hier de burn out cijfers en feiten van TNO in 2020. Teste Dit is de ZorgkaartNederland Top 2020. Geplaatst op 1 december 2020 door Redactie ZorgkaartNederland -10799 keer bekeken Met gepaste trots presenteren wij u de veertig best gewaardeerde ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en wijkverpleging-organisaties van 2020 Feiten & Cijfers 2019. Wij verstrekken aan veel verschillende organisaties cijfers over allerlei soorten boetes en processen. Hier vindt u een aantal documenten met veelgevraagde informatie over 2019. Wij publiceren elke vier maanden rapportages Op verzoek van de minister is een rapport opgesteld met feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren. Met het uitbrengen van de toekomstvisie ' Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden ' in september 2018 wil landbouwminister Carola Schouten inzetten op verduurzaming van de veehouderij, waarbij kringlooplandbouw centraal staat

Muursticker "Cijfers 0-9"Bruvaa BeletteringenFoam Letters en Cijfers online kopen | Lobbesover lezers ,boeken ,letters en cijfers: fotografie-kunst 2bolStencil Alfabet en cijfers 2 - Bake and More

Bekijk hier de infographic van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland over de feiten en cijfers in de gehandicaptenzorg Hier vind je factsheets met de belangrijkste feiten en cijfers over zelfdoding per thema of doelgroep. Mythes. Er doen nog steeds heel wat misverstanden over zelfmoord de ronde. Bekijk de meest voorkomende mythes en hoe ze tegenover de realiteit staan. Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Meer feiten en cijfers nodig? Wie er niet genoeg van krijgt, kan ook een duik nemen in een aantal nationale en internationale rapporten: In het Belgisch nationaal rapport over drugs bundelt het WIV programma drugs cijfers over gebruik van illegale drugs in België.; Cijfers over middelengebruik van de Belgische of Vlaamse bevolking zijn te vinden in de gezondheidsenquête Doodstraf: feiten en cijfers In 2019 hadden 142 landen de doodstraf bij wet of in de praktijk afgeschaft, wat inhoudt dat 56 landen nog steeds de doodstraf hanteerden. Minstens 657 executies werden geregistreerd in 20 landen (met uitzondering van China, waar duizenden executies worden verondersteld te zijn uitgevoerd), met meer dan 25.000 mensen in de dodencel Cybercrime: feiten, cijfers en voorspellingen 2019 tot 2021. Gepubliceerd op 7 februari 2020 om 11:00 Top 5 feiten over cybersecurity, cijfers, voorspellingen en statistieken voor 2019 tot 2021. Wat u moet weten over de triljoen dollar cybereconomie in de komende 3 jaar. 1. Er wordt voorspeld dat de kosten van.

 • Freerunnen Capelle aan den IJssel.
 • LEGO 75286.
 • Grappige Chinese Gezegden.
 • New Era Cap Snapback.
 • Melvin Hazes.
 • Het Park Rotterdam.
 • Haar invlechten zijkant.
 • Professor Van den Uytleg.
 • Amiga 1200.
 • TecTake 401413.
 • Wazig zien door medicijnen.
 • Vossenlintworm hond symptomen.
 • Symphytum uplandicum.
 • Copperhead Gibson perfect serve.
 • Bezienswaardigheden Münsterland.
 • Bergamot citroen plant kopen.
 • Roldeurkast 120 breed.
 • Motor wrappen Amsterdam.
 • Kind adopteren uit Japan.
 • Overgang test.
 • Omnibus Schuytgraaf school.
 • Checklist bevalling vader.
 • Voorbeeld herbarium werkstuk.
 • De Flore Geel.
 • Schloss Mordor.
 • Laurier Novita Intratuin.
 • Multimeter gebruiksaanwijzing.
 • Motorloze afzuigkap 90 cm.
 • Hittegolf 2019 Nederland.
 • Plein 24 Den Haag.
 • Varen valt uit.
 • Split screen MacBook shortcut.
 • GBS Wippelgem.
 • Koeka hoes Maxi Cosi bevestigen.
 • Heijmans two.
 • Tojo bed.
 • Starbucks english.
 • Papaoutai | The Voice.
 • Vampire Diaries seizoen 9.
 • Werkbank haken.
 • Den Hoek Helvoirt.