Home

Zwakke executieve functies

Artikel: Over (zwakke) executieve functies - Leerpunt AD

HOE HERKEN JE ZWAKKE EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ KINDEREN? Een kind hoeft niet op alle executieve functies zwak te presteren. Om een goed overzicht te krijgen kun je een kind hele specifieke taken geven om zijn executieve functies te testen. Om een goed beeld te krijgen kun je de opdracht zo mogelijk ook door een paar andere kinderen laten uitvoeren Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Deze functies zorgen ervoor dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is Ieder mens heeft zijn eigen combinatie van sterke en zwakke executieve functies, waarbij de executieve functies niet op zichzelf staan, maar invloed hebben op elkaar en met elkaar samenwerken. Executieve functies zijn een sterke voorspeller voor het schoolsucces, misschien nog wel meer dan de cognitieve bagage die een kind bezit Zwakke executieve functies Als een kind moeite heeft met zelfsturing, dan zou dat een kwestie van rijping kunnen zijn. De hersenen hebben meer tijd nodig om te groeien, zodat de executieve functies kunnen ontwikkelen. Wat een kind nu nog niet kan, kan het misschien over een jaar wel

Executieve functies zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de klas. Ze zorgen ervoor dat een leerling doelgericht kan werken en de uitvoering van taken kan volhouden. Het doel van het traject is dat de leerling zijn of haar eigen gedrag beter kan sturen en inzicht heeft in eigen vaardigheden Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten Een kind met zwakke executieve functies kan misschien zonder problemen de taak van een nieuwe vulling pakken volbrengen maar het kan ook afgeleid worden, verkeerde keuzes maken, zijn gedrag of emoties niet beheersen, de kast open laten staan, vullingen bakje niet afsluiten, inktvlekken maken Het wordt ten onrechte vaak aangenomen dat de zogenoemde executieve functies bij hoogbegaafden zwakker zijn dan bij normaal begaafde mensen. Dat is echter niet waar. In aanleg hebben zijn geen zwakke executieve functies, eerder zelfs beter dan gemiddeld op een aantal vlakken

Signalen zwakke EF / Informatie | executieve-functies

Zwakke executieve functies? - Uitzonderlijk begaafd kind

Zwakke executieve functies bij ADHD en autismespectrumstoornissen. Zwakke executieve functies gaan vaak samen met ontwikkelingsstoornis, maar dit hoeft niet. Op deze pagina beschrijven we bij welke kinderen/jongeren de executieve functies veelal minder ontwikkelt zijn en welke aandoeningen gepaard gaan met zwakke executieve functies Bij uitgebreide zwakke executieve functies zal vaak een combinatie van de verschillende disciplines ingezet worden om de ontwikkeling of bijsturing van de executieve functies zo veel mogelijk te helpen ontwikkelen en/of integreren, laten samenwerken. Voor een persoonlijk advies neemt u gerust contact op Zwakke executieve functies kunnen allerlei gevolgen hebben. Wanneer je responsinhibitie - het vermogen na te denken voor je iets doet - niet goed ontwikkeld is, heb je kans dat je bijvoorbeeld te snel een mening geeft met alle gevolgen dien. Denk ook eens aan de functies: organiseren, plannen, timemanagement, taakinitiatie Tekorten in executieve functies kunnen van invloed zijn op vele aspecten van het gedrag. Leerlingen met zwakke executieve functies zijn in ten minste drie categorieën onder te brengen: Leerlingen bij wie deze beperkingen zich voordoen maar bij wie verder geen sprake is van een stoornis of een diagnose Executieve functies in de klas. In iedere klas zit er wel eentje: een leerling die de meest simpele taken niet voor elkaar krijgt. De ene keer is het rekenboek kwijt, dan weer de gymspullen vergeten

zwakke executieve functies hebben die verergerd worden door andere complexe leer- of sociaal-emotionele problemen. 4. Zwakke executieve functies in afwezigheid van een stoornis Bij kinderen en volwassenen bestaan er patronen van zwakke en sterke executieve functies en dit is normaal. Bij sommigen zullen de problemen beperk Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies Voor sommige kinderen is het erg lastig om op tijd aan taken te beginnen. En dingen onthouden is ook al een drama. Wellicht zijn de executieve functies zwak Geschreven bij Executieve functies bij kinderen en adolescenten. De theorie is in begrijpelijke taal uitgelegd. Het is een leidraad bij het helpen van kinderen met zwakke executieve functies. De kopieerbladen achterin zijn erg handig *Executieve functies zijn regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Deze functies werken met elkaar samen. Je gebruikt ze bij het dagelijks functioneren. Ook bij het leren en werken zijn deze functies belangrijk. Je hebt een eigen combinatie van sterk en zwak ontwikkelde functies. De functies die zwakker zijn, kunnen meer ontwikkeld worden Kenmerken van zwakke executieve functies Niet bij iedereen zijn de executieve functies even goed ontwikkeld. Wanneer executieve functies niet goed zijn ontwikkeld spreken we van zwakke executieve functies. Bij de volgende signalen kan het zijn dat het kind zwakke executieve functies heeft

Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterke

 1. Kinderen met zwakke executieve functies hebben moeite om taakgericht te werken. Ze zijn bijvoorbeeld snel afgeleid of hebben wel een boek voor zich, maar weten niet hoe ze moeten beginnen. In deze dagcursus leer je wat executieve functies zijn en wat je als leerkracht kunt doen om zelfsturing bij kinderen te versterken
 2. Zwakke executieve functies komen veel voor bij kinderen en adolescenten met een reeks van neuro-ontwikkelings-, psychiatrische en medische stoornissen. Ze kunnen echter ook zonder andere aandoeningen optreden. Hoe een kind zwakke executieve functies ervaart Efficiënte executieve functies zijn belangrijk om met de dagelijkse eisen van het leven om te gaan
 3. Zwakke executieve functies is geen diagnose, het is een beschrijving van gedrag. Vooral het beschrijven van de bevorderende capaciteiten zijn belangrijk want vanuit de sterke kanten ga je hulp bieden. Stel dat het kind erg creatief is, dan kan hij helpen bij het bedenken van oplossingen
 4. Als we dus zeggen dat een leerling zwakke executieve functies heeft, dan bedoelen we dat hij of zij problemen heeft met een of meerdere vaardigheden die gericht zijn op efficiënt en doelmatig werken. Welke leerlingen hebben meer kans op zwakke executieve functies

Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Ze staan niet op zichzelf, maar werken met elkaar samen en worden gebruikt tijdens het dagelijks functioneren. Bij het leren en werken op school zijn ze natuurlijk ook heel belangrijk. Ieder persoon heeft zijn eigen combinatie van sterk ontwikkelde executieve functies en executieve functies die zwakker zijn. Executieve functies die zwakker zijn kunnen door middel van oefening worden versterkt Executieve functies verwijzen naar hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Executieve functies ontwikkelen zich de eerste twintig jaar van het leven. Ze staan niet op zichzelf, maar werken met elkaar samen. Bij het leren en werken op school zijn executieve functies erg belangrijk. Daarnaast heeft iedere persoon zijn eigen combinatie van sterk ontwikkelde executieve functies en zwakkere executieve functies

3. Vragenlijst executieve functies 9 tot 11-jaar 4. Vragenlijst executieve functies 12-14 jaar. Na het testen van de sterke en zwakke executieve functies van je kind kom je zelf als ouder aan de beurt, want ook jouw vaardigheden spelen zeker een rol. Vragenlijst executieve functies voor ouders . Executieve functies van ouder Executieve functies sturen je gedrag, gedachten en emoties aan. Het zijn regelfuncties die vanuit je hersenen zorgen voor doelgericht en aangepast gedrag. Een kleuter die een zandkasteel wil maken, moet een plan hebben, bedenken wat hij nodig heeft en het plan kunnen omgooien als hij tot de ontdekking komt dat het eerste idee niet werkt Executieve functies is een neuropsychologisch begrip ja/nee 3. Zwakke executieve functies zijn nauwelijks te verbeteren ja/nee 4. Executieve functies zijn te vergelijken met je taalontwikkeling: aanleg en goed oefenen bepalen of je er goed in wordt ja/nee 5. Executieve functies ontwikkelen door tot je 16 e levensjaar ja/nee 6

Hoe Herken Je Zwakke Executieve Functies Bij Kinderen

Mensen met zwakke executieve functies worden regelmatig verkeerd begrepen. Vaak wordt gedacht dat ze niet mee willen werken of dat ze niet gemotiveerd zijn. Deze veronderstelling is echter onterecht. Het lukt mensen met zwakke executieve functies niet om hun lijf te besturen Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen door de juiste vragen te stellen en gerichte opdrachten te geven

Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Dawson en Guare presenteren een effectief coachingsmodel. Kinderen en adolescenten leren beter te plannen, organiseren en hun emoties en impulsen te reguleren Executieve functies: van willen naar doen Mensen met autisme, adhd of aanverwant hebben vaker dan gemiddeld last van zwakke executieve functies, in het Engels executive dysfunction genoemd. Wat zijn executieve functies en wat doe je als je daar niet zo goed in bent

Coachen van kinderen met zwakke executieve functies

Schematisch overzicht van executieve functies en mogelijke begeleiding, aan de hand van het boek Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Executieve functie Hoe de vaardigheid zich manifesteert Hoe het er op school of thuis uit kan zien Mogelijke interventies in de groep Mogelijke interventies tijdens individuele begeleidin Om het werkgeheugen te gaan ontwikkelen is het van belang dat de executieve functie inhibitie (het vermogen ergens aan te beginnen) ontwikkeld is. Zwak werkgeheugen. Als het werkgeheugen níet goed werkt kunnen er problemen zijn met het bedenken van oplossingen en planningsvaardigheden (dit zie je vaak bij kinderen met ADHD )

Tips bij zwakke executieve functies | Coaching, Emotionele

Zwakke executieve functies komen voor bij leerlingen met ADD, ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel leerlingen zonder diagnose. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn deze functies ook vaak minder goed ontwikkeld. Deze vaardigheden ontwikkelen zich door middel van herhaling en oefening Tijdens het lezen van dit overzicht van executieve functies hierboven zal je misschien hebben gemerkt dat je sommige functies meteen herkent als een sterke of zwakke kant van jouw kind. Van sommige functies zal het lastiger zijn om in te schatten of jouw zoon of dochter er goed in is Tekorten in executieve functies kunnen van invloed zijn op vele aspecten van het gedrag. Leerlingen met zwakke executieve functies zijn in ten minste drie categorieën onder te brengen: 1. Leerlingen bij wie deze beperkingen zich voordoen maar bij wie verder geen sprake is van een stoornis of een diagnose. 2 Executieve functies zijn aangeboren, maar ontwikkelen zich door tot in de adolescentie. En omdat wij over een 'lerend brein' beschikken, is het mogelijk deze ontwikkeling te stimuleren en de executieve vaardigheden te trainen. De sterke punten van het kind worden ingezet om de zwakke punten aan te pakken

Welke executieve functies zijn nodig voor het uitvoeren van verschillende leertaken? 10:45 Koffie- en theepauze. 11:00 Inzicht in executieve vaardigheden Mariët van der Molen, ontwikkelingspsycholoog en eigenaar Onderzoek, Onderwijs en Advies. Hoe herken je sterke en zwakke executieve functies bij je leerlingen? Wat is de relatie tussen zwakke. Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Ze besturen het handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwerkelijken daarvan. Ze helpen ook bij het in balans houden van eisen, behoeften en plichten. Er worden veel verschillende processen onder executieve functies verstaan In beide gevallen is er sprake van een zwak executief functioneren. Zowel kinderen uit de onderbouw, middenbouw als bovenbouw hebben executieve functies nodig om doelgericht gedrag te laten zien, passend bij de situatie waar ze zich in bevinden Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. Talenten en problemen Het is zó frustrerend als je ziet dat getalenteerde kinderen telkens weer worstelen met simpele taken zoals huiswerk, opruimen en aankleden. Of met het omgaan met boosheid en teleurstellingen

bolNieuwe insteek bij Opleiden: Ga Gericht bezig met het

In 'Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies' presenteren Dawson en Guare een bewezen effectief coachingsmodel. Aan de hand van een helder stappenplan leren kinderen en adolescenten niet alleen beter plannen en organiseren, maar ook hoe zij hun timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing kunnen verbeteren Maar zwakke executieve functies komen ook vaak voor bij kinderen zonder een stoornis. Kinderen met rekenproblemen hebben bijvoorbeeld vaak werkgeheugenproblemen. De executieve functies zijn bij kinderen en jeugdigen nog volop in ontwikkeling en kunnen door goede begeleiding bijgestuurd worden Actieve en praktische remediëring van zwakke executieve functies Steeds vaker komen scholen erachter dat kinderen niet onderpresteren omdat ze hun best niet doen maar omdat ze bepaalde vaardigheden missen. Deze 'executieve functies', zoals organiseren, plannen en doorzetten, zorgen ervoor dat veel leerlingen in de derde of vierde klas vastlopen

Executieve functies Juf Anke kleuter

 1. Executieve functies 'Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht gedrag' (D. Smidts en M. Huizinga, Gedrag in uitvoering, 2011); het is een netwerk van meerdere vaardigheden
 2. Executieve functies meten en interpreteren. Voor het in kaart brengen van de executieve functies (o.a. werkgeheugen, emotieregulatie, inhibitie, plannen) wordt meestal de BRIEF vragenlijst gebruikt. Deze vragenlijst is geschikt voor kinderen tussen 5 en 18 jaar en wordt ingevuld door ouders en/of leerkrachten
 3. der goed ontwikkeld. Aandacht sturen is een van die functies, maar ook impulsen remmen, emoties reguleren, werkgeheugen en flexibiliteit. Op deze pagina vindt je informatie over (zwakke) executieve functies en tips over hoe je ermee om kan.
 4. Zwakke executieve functies in het algemeen geven dit beeld: het werk is niet af, niet ingeleverd, verfrommeld, onleesbaar of doorgekrast, het kind is zijn spullen kwijt, heeft de instructie gemist of zegt dat het niet is uitgelegd. Dat alles kan leiden to
 5. Zwakke executieve functies in afwezigheid van een stoornis 165 Stoornissen die invloed hebben op executief functioneren 166 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) 166 Autismespectrumstoornissen 168 Verworven hersenletsel 168 Andere populaties 169 Gecompliceerde gevallen 170 Implicaties voor interventies 17

Executieve functies - Het AB

Dit deel bevat ook vragenlijsten voor de ouders en de jongere zelf, om in kaart te brengen welke executieve functies zwak zijn, zowel bij de puber als bij de ouders. In het tweede deel van het boek wordt besproken hoe je in zijn algemeenheid kunt werken aan het verbeteren van de executieve functies Zwakke executieve functies. Maar wat wanneer deze functies niet zo goed werken? En er sprake is van zogenaamde zwakke executieve functies? Dan kan het zijn dat opruimen ineens een moeilijke taak wordt. En gaat het dus niet om niet willen, maar om niet kunnen Executieve functies bij autisme. Het is een verzamelnaam voor denkprocessen in het brein die belangrijk zijn voor het denken en het uitvoeren van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag

Executieve functies beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. Kinderen bij wie de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken Begeleiden van kinderen/adolescenten (4-18 jaar) met zwakke executieve functies in het onderwijs - 27 mei 2021 Locatie: Gele Kegels Meeting Center Eindhoven, Kennedyplein 1-5, 5611 ZS Eindhoven Datum: 27 mei 2021 10:0 Hoogbegaafd en zwakke executieve functies. Executieve functies zijn de denk- en doeprocessen in je hoofd. Je hebt ze nodig om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze helpen bij alle soorten taken en zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag

Executieve Functies voor het leren lezen Eva van de Sande Marian Bruggink Ilke Lamers. 1 september 2015 Colofon Deze onderwijspublicatie is gemaakt door het Expertisecentrum Nederlands (EN) en het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit In het kort. Executieve functies zorgen er onder meer voor dat jouw leerlingen kunnen plannen, focussen en hun gedrag kunnen reguleren. Wanneer leerlingen problemen ervaren bij één of meerdere executieve functies, staat dit hun schoolsucces in de weg Heb je zwakke executieve functies, dan heb je moeite met het beginnen aan taken, vergeet je huiswerk te maken of vind je het moeilijk overzicht te houden Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren. Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose en bij hoogbegaafdheid

Executieve functies - SL

(help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken) Van Peg Dawson en Richard Guare. In dit boek vind je veel informatie over de executieve functies en een aantal vragenlijsten om de sterke en zwakke kanten van je kind (en van jezelf) te bepalen. Ook staan er veel tips in om specifieke executieve functies te versterken Executieve functies horen bij het denkvermogen en zijn nodig om activiteiten te plannen en aan te sturen. Een complex getraumatiseerd kind kan zowel op school als thuis verschillende moeilijkheden laten zien door zwak ontwikkelde executieve functies. Te denken valt aan Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Deze functies werken met elkaar samen. Je gebruikt ze bij het dagelijks functioneren. Ook bij het leren en werken zijn deze functies belangrijk. Je hebt een eigen combinatie van sterk en zwak ontwikkelde functies. De functies die zwakker zijn, kunnen meer ontwikkeld worden

Executieve functies, wat zijn dat? - Praktijk Hoogbegaaf

 1. Executieve functies spelen een voorwaardelijke rol bij de ontwikkeling van sociale cognitie en zwakke sociaal-emotionele competenties. Een dergelijk programma benut de zogenaamde 'Breinsleutels' (Mens et al., 2015) en zet spel in als belangrijkste activiteit
 2. Responsinhibitie, Werkgeheugen, Emotieregulatie, Volgehouden aandacht, Taakinitiatie, Planning/prioritisering, Organisatie, Timemanagement, Doelgericht gedrag, Flexibiliteit, Metacognitie. Dit zijn de 11 executieve functies volgens Dawson & Guare (2009) Er is veel informatie over het ontwikkelen van executieve functies bij hoogbegaafde kinderen
 3. Executieve functies Er zijn 11 belangrijke breinfuncties in onze prefrontale cortex die erg belangrijk zijn bij het leren. Organisatie, planning, tijdsmanagement, werkgeheugen, taakinitiatie, metacognitie, cognitieve flexibiliteit, reactie-inhibitie of impulscontrole, emotieregulatie, volgehouden aandacht en doelgericht doorzettingsvermogen

Executieve functies bij hoogbegaafden vaak overvraagd

Wijzer in Executieve Functies Observatielijst groepen 1 -4 | Download bij Wijzer in Executieve Functies | ZIEN in de Klas B.V. | Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen | www.zienindeklas.nl | info@zienindeklas.nl | 030 24 376 82 | KvK 51694697 Rechts: Naam leerling Onder: Doel Executieve functie Eind - oordee Krijg per executieve functie een leeftijdsindicatie. Daarmee maak je een voorzichtige inschatting van de ontwikkeling van de executieve functies. Je kunt dat gebruiken naast de andere taakwielinstrumenten. De lijst i

In deze 2-daagse cursus kijken we naar de betekenis van diverse executieve functies bij verschillende leer-en gedragsproblemen zoals dyslexie en ADHD bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. We gaan vooral in op mogelijkheden om zwakke functies te ontwikkelen en trainen, en betrekken daarbij zowel ouders, leraren en de jongere zelf/de leerling zelf Wijzer in Executieve Functies voorziet in een behoefte. De laatste jaren is er explosief veel aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies. Hoe je daar thuis aan kunt werken, daar is al veel over geschreven. Maar hoe je het op school praktisch en laagdrempelig vormgeeft, daar was tot nu toe niet veel materiaal voor (Dawson & Guare, 2010, p.61) Kinderen met zwakke executieve functies biedt je eerst ondersteuning vanuit de omgeving. Dit helpt vaak al heel veel, maar daar mag je het niet bij laten als volwassene. Anders blijven ze afhankelijk van de keuzes die de volwassene maakt in de omgeving en leren ze nooit zelfstandig te worden Zwakke executieve functies komen onder andere voor bij mensen met ADHD. Welke bewering hierover is onjuist: Het is voor leerlingen met ADHD niet mogelijk om zich ergens volledig op te focussen, vanwege hun moeite met het vasthouden van aandacht Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. Tien principes. Bij het ontwikkelen van de executieve functies gelden de volgende principes: Een vaardigheid aanleren is beter dan afwachten of uw kind het vanzelf leert

Workshop Executieve functies | KinderPsy Educatie

Executieve functies: slim maar

Meestal gaat het om een paar executieve functies die wat zwakker zijn, bijna nooit allemaal. En dit geldt niet voor alle dyslectische kinderen: er zijn ook kinderen met dyslexie die sterke executieve functies hebben. Maar het komt relatief vaak voor dat kinderen met lees- en spellingproblemen, ook problemen met executieve functies hebben Bij kinderen met zwakke executieve functies is het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden. De specifieke vaardigheden kunnen aangeleerd en getraind worden, zodat kinderen minder angstig, impulsief en onzeker worden (Dawson & Guare, 2011) Executieve Functies. Zoals in de tekst 'Vaardigheden Zwakke functies bij gedrag zie je vaak al bij jonge kinderen. We staan als volwassene, bij kinderen met een zwakke functie, vaak in de 'je moet het afleren' stand. Effectiever is natuurlijk de 'je moet het aanleren' benadering Iedereen heeft executieve functies. Afhankelijk van onder meer de leeftijdsfase zijn deze in mindere of meerdere mate ontwikkeld. De extern begeleiders van Onderwijscentrum Leijpark kunnen zowel leerling, ouders als school begeleiden met betrekking tot het omgaan met zwakke executieve functies. Aanbod Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties

Executieve functies in de klas - Executieve functies in de

 1. Executieve functies zijn die capaciteiten die een mens in staat stellen met succes onafhankelijk, doelgericht en zelfregulerend gedrag te vertonen. Elk mens maakt gebruik van executieve functies; we kunnen niet zonder. De term 'executieve functies' is een verzamelnaam voor denkprocessen (cognitiev
 2. uten. In dit artikel worden de stand van zaken wat betreft executieve functies training en de resultaten van een pilot onderzoek naar het effect van de executieve functies training Braingame Brian bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis besproken
 3. risicofactor zwakke executieve functies komt veel voor bij ADHD, obsessief compulsieve stoornissen en antisociaal gedrag (Morgan & Lelienfeld, 2000). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat executieve functies ook belangrijk zijn voor de schoolprestaties. Zwakke executieve functies leiden tot lagere schoolprestaties (Bull & Scerif, 2001)
 4. Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. Peg Dawson. Formaat: PDF, ePub, Mobi, Fb2, iBooks, Doc, TXT, Kindle Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies Gratis eBook Downloaden Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies
 5. Hoogbegaafd en executieve functies. Veel mensen denken dat je als hoogbegaafde een geluksvogel bent, omdat je dan geen moeite hoeft te doen om iets te leren. Alles komt je zo aanwaaien en zonder moeite doorloop je na het gymnasium de universiteit, waarna een schitterende carrière wacht. Mispoes
Coachen van kinderen met zwakke executieve functies

Executieve Functies: werkgeheugen - Juf Joann

Executieve functies bepalen het succes op school. Door het versterken van de executieve functies, help je de kinderen om hun talenten te benutten. Op deze manier werk je samen aan motivatie en aan zelfverantwoordelijk leren Executieve functies die goed ontwikkeld worden zijn een voorwaarde voor het leren. Om deze vaardigheden goed te ontwikkelen moet je voldoende uitgedaagd worden. Door 'goede' rekenspellen in te zetten, kun je heel doelgericht en planmatig met je rekeninhoud aan de slag gaan en tegelijkertijd bepaalde onderdelen van de executieve functies trainen Executieve functies versterken op school, J. Cooper-Kahn, M. Foster, Hogrefe 'Executieve functies versterken op school' legt op heldere wijze uit wat deze functies zijn (hersenprocessen bij het verwerken van informatie en uitvoeren van taken) en biedt leerkrachten adviezen, interventies en hulpmiddelen om kinderen met zwakke executieve functies te ondersteunen

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieveToolkit executieve functies | Voor ouders en professionalsWijzer in Executieve Functies - Handige kaartensets

Als een kind last heeft van een zwakker ontwikkelde executieve functie is het goed het kind hiermee te laten oefenen. Dat kan zowel thuis, door het spelen van spelletjes of het geven van huishoudelijke taakjes, als op school door een passend onderwijsaanbod met begeleiding Executieve functies. In tegenstelling tot de 'theory of mind'-hypothese, kwam de executieve-functiestheorie niet uit de ontwikkelingsliteratuur.Sommige onderzoekers stelden vast dat bepaalde kenmerken van individuen met autisme leken op die van mensen met een specifiek hersenletsel Kinderen met zwakke executieve functies, mogen niet afgerekend worden op hun zichtbare gedrag, daaronder zit bij ieder kind een schat van kwaliteiten, talenten, gevoelens en behoeften. En het is aan de leerkracht om deze naar boven te krijgen. Dit kan met behulp van oplossingsgerichte communicatie

 • President Colombia Escobar.
 • Checklist spoedgeneesmiddelen NHG.
 • Wat is een tabel.
 • Golf 7 Variant Achterlichten.
 • Atlas stacaravan.
 • Leesmap met cadeau.
 • Hond maakt spastische bewegingen.
 • Blujay solutions login.
 • R Kelly family.
 • Tonijn wraps Kookmutsjes.
 • A HTML.
 • Something In The way she moves youtube.
 • Interacteren of interageren.
 • Heckler & Koch HK417.
 • Westpolderplas Etten Leur adres.
 • Ford Mustang Performance parts.
 • Kort paasverhaaltje.
 • Verrekte pols.
 • All Monster High dolls.
 • Missy Elliott Pass That Dutch.
 • Ergotherapie opleiding Groningen.
 • Westworld seizoen 4.
 • Trip to the Moon Pink Floyd.
 • Laacher See weer.
 • Nep Pandora bedels.
 • Skyrim builds.
 • Blog schrijven gratis.
 • Humanitas Amsterdam.
 • Beste fietsslot 2020.
 • Piadza Tielt.
 • Kurkuma poeder hoe innemen.
 • Spaanse jurk dames.
 • Dissecting folliculitis.
 • Instagram theme ideas.
 • ALAMBETANT Lyrics.
 • Grootste vis ter wereld gevangen.
 • Filter jacuzzi schoonmaken met soda.
 • Ervaring pijnbestrijding bevalling.
 • Another love lyrics meaning.
 • Dakgoot zwart.
 • AVS Video Editor Review.