Home

Asfyxie betekenis

Bij lichte asfyxie is het kind prikkelbaar, het huilt veel en is heel gespannen. Bij matige asfyxie is het kind meestal heel sloom en reageert juist weinig op prikkels. De spieren zijn slap en de meeste kinderen hebben stuipen. Bij ernstige asfyxie verkeert het kind volledig in coma: het reageert zelfs niet op pijnprikkels Asfyxie is een situatie waarbij kinderen tijdelijk een tekort aan zuurstof hebben waardoor verschillende organen in het lichaam schade kunnen oplopen. In principe zou asfyxie op elke leeftijd kunnen plaats vinden, toch wordt deze term eigenlijk alleen gebruikt voor zuurstoftekort wat tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte is opgelopen

asfyxie Asphyxia, G (lett. polsloosheid) verstikkingsgevaar, toestand van levensgevaar met ophouden van de ademhaling en onwaarneembare polsslag t.g.v. onvoldoende toevoer van zuurstof naar de weefsels of onvermogen tot het gebruik ervan, hetzij door verstikking, hetzij door vergiftiging van bloed en weefsels (koolstofmonoxide, lichtgas, benzinedamp, cyanide en dergelijke); coma treedt.. Asfyxie, ook wel perinatale asfyxie genoemd, is een medische term voor het gebrek aan zuurstof van de baby vlak voor, tijdens of na de geboorte. Asfyxie komt ongeveer bij twee tot tien van de duizend baby's voor en het komt het vaakst voor bij te vroeg geboren baby's. Er sterven jaarlijks ongeveer 900.000 babys ten gevolge van asfyxie asfyxie. (uitspraak: as-fik-SIE) Zie (ook) verstikking. Lees verder. 2020-10-02 2020-10-02

Wat is Asfyxie ? - Hersenstichtin

Zuurstoftekort rond de geboorte (perinatale asfyxie) kan het gevolg zijn van gebeurtenissen voor en na de geboorte. Voor de geboorte is de baby volledig afhankelijk van het baarmoedersysteem, de moederkoek (placenta) en de navelstreng. Verstoringen in dit systeem brengen de baby langzaam of direct in gevaar Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven. Altijd met LinkedIn ingelogd? Vraag een wachtwoord aan via de 'wachtwoord vergeten' knop Hypoxie is een toestand waarbij in het lichaam of in een bepaald deel daarvan, zoals een orgaan of weefsel, een tekort is aan zuurstof. 4-6 8 Schade door hypoxie kan in eerste instantie worden verwacht in de organen en de weefsels die voor hun functioneren sterk afhankelijk zijn van zuurstof, zoals de hersenen of het hart De betekenis van asfyxie vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van asfyxie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Asfyxie - Kinderneurologie

↑ asfyxie op website: Etymologiebank.nl ↑ asfyxie in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 waarde voor asfyxie en de grote inter- en intra-observervariatie. Daarnaast is in geval van een afwijkend CTG aanvullend onderzoek nodig. Deze richtlijn geeft handvatten voor de beoordeling en interpretatie van het CTG en de mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek en behandeling met betrekking tot de à terme eenling in hoofdligging durante. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Hieronder vind je een betekenis van het woord asfyctisch Je kunt ook zelf een definitie van asfyctisch toevoegen. 1: 1 0. asfyctisch. schijndood; zie asfyxie. anoniem - 17 februari 2016: Betekenis van asfyctisch toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << synoviotheel: syllectometrie >>

Betekenis acro-asfyxie Er is al veel gezocht naar de betekenis van acro-asfyxie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Dit is de meest voorkomende vorm en wordt veroorzaakt door een te langzame ademhaling of een te lage partiële zuurstofdruk in de ingeademde lucht, zoals op grote hoogten (= hypobare hypoxie) of bij longatelectase (te weinig lucht in longen) door grote versnellingen Als maat voor asfyxie lijkt de pH van het navelstrengbloed dan belangrijker te zijn. Onderzoek naar de betekenis van deze methoden voor en na de geboorte is gaande. Beoordeling op lange termijn moet nog plaatsvinden. Als vervanging van de Apgar-score kunnen deze methoden dan ook niet beschouwd worden Een letter verkeerd op een belangrijke plaats kan soms al de oorzaak zijn van een ontwikkelingsachterstand. Het is ondoenlijk om het hele DNA nagaan op veranderingen. Lang niet alle veranderingen die op die manier gevonden worden zullen betekenis hebben

Door een te lage bloedstroom naar de hersenkamers kan er zuurstoftekort optreden, wat periventriculaire leukomalacie kan veroorzaken. Periventriculair betekent 'rond de ventrikels (hersenkamers)' en leukomalacie houdt 'zacht worden' in Vrouw met hoed sjaal en mof, crica 1910. Bron: Wikimedia Zo zou het een verbastering zijn van het Duitse woord Muff, dat knorrepot of chagrijn betekent.In de Late Middeleeuwen kende het Middelnederlands het werkwoord moffelen, wat 'een grote mond opzetten' betekende, een betekenis waaraan het scheldwoord vermoedelijk gelieerd was. Volgens weer een andere theorie is het scheldwoord mof. Asfyxie - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Enkele jaren geleden werd in het Tijdschrift besproken wanneer een schijnbaar zinloze resuscitatie na perinatale asfyxie gestaakt zou kunnen worden.1 Tevens werd de waarde van een aantal prognostische factoren bij de voorspelling van latere cerebrale schade geanalyseerd.2 De pathofysiologie van foetale asfyxie en de pathogenese van neuronschade als gevolg van perinataal zuurstoftekort bleven.

Anoxie, Hypoxie, Post-anoxische encephalopathie Hersenletsel door zuurstoftekort Hersenletsel na hartstilstand Hersenletsel na reanimatie Hersenletsel na (rook) vergiftiging Hersenletsel na verdrinking Hersenletsel na verwurging (poging) Lees meer. 1 Effecten van gevaarlijke stoffen op de mens Dr. ir. F.J. Jongeneelen 1.1 Giftigheid van stoffen 1.1.1 Inleiding Kennis van giftigheid van stoffen is gebaseerd op proeven met dieren en o

Online vertaalwoordenboek. EN:asfyxie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 De betekenis van acro-asfyxie vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van acro-asfyxie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken 8. Asfyxie Asfyxie wordt gedefinieerd als pathologische veranderingen veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof, resulterend in hypoxie (verlaagd zuurstofgehalte van het bloed) en hypercapnie (verhoogd koolzuurgehalte van het bloed). CTG-afwijkingen zijn indicatief voor foetale hypoxie evenals een bij obductie of placenta Asfyxie Een langdurig tijdsinterval tussen geboorte van de schedel en het lichaam kan leiden tot asfyxie, mogelijk door navelstrengcompressie. Het is aannemelijk dat eerder tijdens de baring ontstane asfyxie of infectie hierbij een relevante factor is. Sterfte in relatie met schouderdystocie is zeldzaam. In een overzichtstudie van 1 → verstikking; asfyxie ↔ asphyxie — médecine|fr arrêt plus ou moins long de la circulation, produit par différent es cause s, tel les que la submersion, la strangulation, l' absorption de gaz irrespirable s, la compression du thorax, le rétrécissement du larynx, etc

Betekenis Asfyxie

 1. Naast herstel van symptomen en (maatschappelijk) functioneren gaat het in de zorg ook over persoonlijk herstel: hoe mensen met hun klachten omgaan, er betekenis aan geven en zich ontworstelen aan de grip die symptomen en beperkingen op hun leven hebben. De meeste patiënten herstellen of leren leven met hun kwetsbaarheid voor psychose
 2. Door enkele problemen die leiden tot hypercalciëmie of hypercalciurie, ontstaat nefrocalcinose. Afzettingen van calcium komen hierbij in nieren terecht
 3. De betekenis van acidose is een te hoog zuurgehalte van je bloed. Het tegenovergestelde, een te hoge basiciteit, noem je alkalose. Om te begrijpen wat dit inhoudt, zul je wat meer moeten weten over het zuur-base systeem. Hoe zuur of basisch (het tegenovergestelde van zuur) iets is, wordt aangegeven met de zuurgraad, ook wel pH-waarde genoemd

Spasticiteit is één van de mogelijke gevolgen van hersenletsel. Spasticiteit is een verhoogde spanning in de (gedeeltelijk) verlamde/verzwakte spieren van de armen of benen Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen, bijna niemand word

Asfyxie - Alles over perinatale asfyxie

Stagnatie Hypoxie : Cardiale output, bloedvolume, vasculaire weerstand, veneuze capaciteit en systemische bloeddruk hebben direct effect op weefselperfusie.Veel organen hebben een automatiseringsmechanisme. Deze mechanismen handhaven de perfusiedrukken van de organen stabiel gedurende een breed scala aan variërende systemische bloeddruk Op 8 september is het Wereld Fysiotherapie Dag. Jaarlijks maken ruim drie miljoen Nederlanders gebruik van fysiotherapie. Wat is handig om te weten bij een bezoek aan de fysiotherapeut? 1. Wat is fysiotherapie? Een fysiotherapeut behandelt mensen die moeite hebben met bewegen, bijvoorbeeld door pijn in spieren of gewrichten, een verkeerde houding of een blessure. [

Wat is de betekenis van asfyxie - Ensi

 1. De luchtweg. De luchtweg is de eerste vitale functie die gecontroleerd wordt, immers, indien er geen vrije luchtweg is, kunnen de andere vitale functies niet functioneren.. De luchtweg(en) kunnen beoordeeld worden op de doorgankelijkheid. De belangrijkste parameters zijn dan ook: een wel of niet vrije luchtweg. Een vrije luchtweg is vrij van vreemde voorwerpen, met intacte reflexen om de.
 2. Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1966;110:1467-
 3. Soms verloopt de ontwikkeling van de psychomotoriek vertraagd. We spreken dan van psychomotore retardatie. De diagnose wordt vaak bij zeer jonge kinderen gesteld. Zij hebben zowel een lichamelijke als een verstandelijke achterstand in de ontwikkeling. Psychomotore retardatie geeft verschillende problemen. Door verstoorde mondbewegingen gaat het eten en drinken moeilijk. He
 4. Kenmerken. Bij een cerebrale parese zijn er houdings- en bewegingsstoornissen en vaak ook stoornissen in de gevoelsgewaarwording, communicatie en het gedrag
 5. < 7; navelstreng pH < 7,20); Hypothermie (< 35 °C); Congenitale afwijkingen; Zieke neonaat (onder andere verdenking van infectie, sepsis, respiratoire distress, endocriene of metabole stoornis). Lees verder voor de onderbouwing
 6. der of gelijk aan 32 weken wordt extreme prematuriteit genoemd. De WHO maakt onderscheid tussen vroeggeboorte met een bekende oorzaak, bijvoorbeeld een groeistoornis van de foetus en een vroeggeboorte zonder bekende oorzaak
 7. langrijk te weten, welke betekenis moet worden toegekend aan het weI of niet doorgemaakt hebben van perinatale asfy­ xie. Voor huisartsen die bevaIlingen lei­ den, is het belangrijk te weten wat de voorspeIlende waarde is van parameters van asfyxie ten aanzienvan neurologische ontwikkelingsstoomissen, zoals infantiele encefalopathie

Perinatale asfyxie - Wikipedi

Asfyxie - Symptomen perinatale asfyxie

Richtlijn Sepsis bij volwassenen, definitief pagina 2 Verantwoordelijke instanties Ontwikkelende instanties van deze richtlijn zijn Ambulancezorg Nederland, de Hogeschool van Arnhem e A676 Asfyxie A677 Allergische reactie A679 Overige ongewenste gevolgen van uitwendige oorzaken A689 Ziekte NNO A699 Overleden. Diagnose - CAS-codes vanaf 2018 B Ziekten van bloed en bloedvormende organen B200 Ziekte van Hodgkin B201 Leukemie B209 Overige nieuwvormingen van lymfoid, hematopoëtisch en verwant weefse

Wat betekent Asfyxie? WatBetekentHet

de methode, op asfyxie, metabole acidose, perinatale sterfte, neonatale encephalopathie, neonatale convulsies en eventuele andere complicaties waaronder ook maternele zoals sectio, vaginale kunstverlossing moeten bepalen. Voor de meeste methoden is dergelijk grootschalig opgezet onderzoek niet voorhanden Bij een loslatende placenta (solutio of abruptio placentae) komt de placenta of moederkoek plots en voortijdig geheel of gedeeltelijk los. Dat is een ernstige, levensbedreigende zwangerschapscomplicatie die zo snel mogelijk moet worden behandeld

Zuurstoftekort rond de geboorte Gezondheidsne

Richtlijnen ondersteunen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundige specialisten bij hun werk. Meer over de richtlijnen (database), implementatie en kwaliteitsstandaarden SMA kan worden ingedeeld in de typen 1, 2 en 3. Soms wordt er ook van SMA type 0 en 4 gesproken. SMA type 0. Wanneer de diagnose meteen bij of kort na de geboorte bekend is, spreekt men van SMA type 0

Ine, Jolien, Filip en Kathleen Kindergeneeskunde | 2015 - 2016 2 | P a g i n a H1: 'Het kind in de maatschappij' + H5 'De zorg voor het zieke kind' Prof. Van Geet, 08/02/201 Het doel van onze kraamzorg is je baby zelfstandig kunnen verzorgen, dagelijkse dingen weer oppakken en natuurlijk genieten van je kindje Diffuse intravasale stolling (DIS) is een syndroom dat wordt gekarakteriseerd door systemische activatie van stolling met uitgebreide fibrinedeposities in kleine bloedvaten ben weinig betekenis met betrekking tot de prognose indien het EEG normaal is of bij een milde asfyxie. Convulsies zijn wel gecorreleerd met een slechtere prognose bij neonati met matige of ernstige asfyxie of indien het EEG laaggevolteerd is. Het al of niet optreden van slaap-waakcycli zou ook belangrijk zijn bij de voorspelling van de prognose

Onderzoekmethoden ter bepaling van neurologische prognose

Asfyxie - de betekenis volgens Vreemd Nederland

Zuurstoftoediening in acute situaties - Ge-B

Uit die tijd is een aantal moffenkluchten overgebleven, waarin de Duitsers als onbeschaafde wezens werden neergezet. De term 'mof' kreeg in het westen van Nederland al snel een bredere betekenis. Iedereen die 'voorbij Zwolle' woont, werd 'mof' genoemd. De Tweede Wereldoorlog heeft de betekenis van het woord 'mof' weer aangescherpt Studentencursus*GerechtelijkeGeneeskunde2012* 1* GERECHTELIJKE+GENEESKUNDE+ + * Samenvatting*van*deslides*+lesnota's* * Leerstof*=*alles*van*slides college normale bevalling doelstellingen de student kan het verloop van een normale bevalling kan de kenmerken van het begin van de bevalling benoemen en ken

Het begrip &#39;doodsoorzaak&#39;: een internationale vergelijking

Sepsis betekent bloedvergiftiging, dit houdt in dat er sprake is van een bacteriële infectie. Neonatale sepsis betekent dat er sprake is van bloedvergiftiging bij de pasgeborene volgende > < vorige. Web Copyright © 2008-2012 JiePie Design. Alle rechten voorbehouden Tous droits réservés - All rights reserve Asfyxie, ook wel perinatale asfyxie genoemd, is een medische term voor het gebrek aan zuurstof van de baby vlak voor, Tijd heeft nog nooit zo'n betekenis gehad als sinds het begin van de zwangerschap, en misschien wordt dat ook wel nooit meer anders. Elke dinsdag denk ik: 'Nu was ze. samenhang geïnterpreteerd om vroegtijdig tekenen van hypoxie of asfyxie bij de foetus te signaleren. Met behulp van uitwendige drukmeting wordt een redelijke tot goede indruk verkregen van de fre-quentie en duur van de uteriene contracties. Bij inwendige drukmeting van de uteruscontracties krijgt men ook een indruk van de kracht van de contractie

asfyxie betekenis en definiti

Verwijst voornamelijk naar neonatale asfyxie veroorzaakt door acute hypoxie tijdens de bevalling. Veelvoorkomende oorzaken zijn abnormale productiviteit, abnormale navelstreng (de navelstreng is te lang of te kort, knopen, verstrengeling, verzakking, vervorming en abnormale navelstrengbevestiging), dystocie,. fenobarbital vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. De toepassing van fenobarbital bij epilepsie komt pas in aanmerking indien met andere anti-epileptica onvoldoende resultaat wordt verkregen. Het gebruik is beperkt vanwege de bijwerkingen en mogelijke interacties. Fenobarbital is een eerstekeusmiddel voor status epilepticus bij neonaten/ prematuren

Het endocrien stelsel (bekijk hier onze video's over het endocrien stelsel) Het endocrien stelsel (hormoon stelsel) bestaat uit klieren oftewel endocriene klieren (hormoonklieren) In het Diakonessenhuis krijgt u deskundige zorg van hoge kwaliteit. U kunt bij ons terecht voor bijna alle soorten zorg. Persoonlijke aandacht voor patiënten zit in ons bloed. Van mens tot mens. Dat is aan alles te merken. Het Diakonessenhuis: al meer dan 175 jaar vertrouwd en dichtbij Bekijk de woordenlijst van woorden met een X en een Y. Deze woordenlijst helpt je woorden te vinden als je de letter X én de letter Y wilt gebruiken Perinatale asfyxie Perinatale infectie Laat neonataal (>72 uur) Late-onset sepsis Necrotiserende enterocolitis Trombocytentransfusies bij prematuren en neonaten zijn enerzijds gericht op behandeling van bloedingen of preventief bij invasieve procedures; anderzijds kan er ook sprake zijn van profylactische trombocytentransfusies

3a RESPIRATIE aanwezig acidose ademhaling afhankelijk afwijkingen alveolaire alveoli apneu apneus arteria arteriële asfyxie atelectase atresie atrium beademing behandeling belangrijke bestaat bijvoorbeeld bilirubine bloed bloeddruk bloedingen circulatie complicaties congenitale convulsies cpap cyanose darm decompensatio cordis dehydratie diagnose diagnostiek dient drain druk ductus Botalli. klinische betekenis van ammoniak in bloed in relatie tot methoden die vaak worden gebruikt, worden be-sproken. asfyxie, infecties of sepsis eveneens verhoogde am-moniakspiegels gepubliceerd (18-20) evenals bij kin-deren en volwassenen met Reye's syndroom (21), n Abstract. Transport door glucosetransporters van bloed naar de hersenen tijdens hypoxische ischemische condities is goed bestudeerd. Echter, de recente beschikbaarheid van een klinisch gerelateerd diermodel van perinatale asfyxie en het feit dat er geen gelijktijdige bepaling van glucosetransporters, parameters voor glucosegebruik, hersenglucose en cerebrale bloedstroom (CBF) zijn gemeld en de. Sclerose - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten CVA, beter bekend als een beroerte of 'attack, is een verstoring van de doorbloeding van de hersenen. Dat gebeurt door een bloeding of door een infarct (zuurstoftekort door afsluiting van een bloedvat). CVA is een niet aangeboren hersenaandoening. Er zijn 2 soorten CVA: CVA ten gevolge van zuurstoftekort in bepaalde delen van de hersenen

Hersenletsel door zuurstof tekort (hypoxie anoxie

Het huilgeluid van een baby. Jarenlang dachten medische professionals dat baby's geen pijn konden voelen. Later bleek dat baby's gemiddeld maar liefst 11 pijnlijke procedures per dag ondergaan tijdens de eerste twee weken van hun leven. Om duidelijk te krijgen wanneer baby's écht pijn hebben en niet alleen huilen en gezichten trekken, bekeek neuroloog Rebeccah Slater de breinscans van. Ben je op zoek naar woorden met een X? Deze woordenlijst helpt je bij het vinden van Scrabble woorden die een X bevatten. Bekijk hier 388 woorden

In de verloskunde wordt in het dagelijks taalgebruik de term 'asfyxie' gebruikt om aan te geven dat de foetale conditie bedreigd wordt, dan wel verslechtert. Dit komt doordat de foetale zuurstofvoorziening een zodanig (laag) niveau bereikt dat Jaarlijks overlijden enkele vrouwen aan gevolgen van zwangerschap, baring of kraambed. In de periode 1999 tot en met 2012 meldden zorgverleners 266 gevallen van directe (181) en indirecte (85) maternale sterfte tijdens de zwangerschap of binnen 42 dagen na beëindiging van de zwangerschap bij de Auditcommissie Maternale Sterfte van de NVOG.Dit betekent voor die periode dat 9,3 moeders per 100. Feiten en cijfers over psychose Algemeen. Elk jaar ontstaat een eerste psychose bij 1 op de 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 45 jaar; Van de 13.500 gedetineerden die Nederland in 1999 telt, zijn er 1.000 psychotisc De pupillen worden meestal kleiner (soms zijn ze verwijd door asfyxie), de spiertonus neemt af en de huid voelt koud en klam. Therapie Eventueel bij ademhalingsdepressie i.v. 0,4 mg naloxon , zo nodig herhalen met intervallen van 45-90 min vanwege de korte werkingsduur; kinderen: 10 microg/kg lichaamsgewicht Betekenis. Betekenis van versmachten. versmachten. Versmachting (wetenschappelijke term: compressieve asfyxie) is een begrip dat met name in de context van forensische geneeskunde wordt gebruikt bij het mechanisch belemmeren van de inademing. Dit wordt veroorzaakt door uitwendige druk op de borstkas

Ieder kind reageert anders op pijn, waardoor pijnklachten zich in elk kind anders kunnen presenteren. Toch zijn er enkele reacties te noemen die veel voorkomen Burke definition, to murder, as by suffocation, so as to leave no or few marks of violence. See more Tijdsverloop van hersenstam-pathofysiologie gedurende de eerste maand bij kinderen na perinatale asfyxie, onthuld door mls baer latenties en intervallen - pediatrisch onderzoek - Pediatrisch onderzoek - 2021. 2019

 • Miskraam week 10.
 • Oak island nl.
 • Genealogie voor 1811 Dordrecht.
 • Wekelijkse markten Limburg.
 • Tentstof per meter.
 • Word format painter table.
 • Glottisch larynxcarcinoom betekenis.
 • Werking Dode Zeezout.
 • FC Unitas.
 • Astronauten vuurwerk.
 • Scroll HTML.
 • Venkelzaad gezond.
 • Menstruatie wil niet doorzetten.
 • Ontbijt aan huis Hoogstraten.
 • Teckel training.
 • Slecht herstel na sporten.
 • Noize Shorts.
 • Nochtli jeremy.
 • Kat weigert brokjes.
 • Winx Club Seizoen 1 Aflevering 3.
 • Cadeau jarige zwangere vrouw.
 • EPSON Printer uitlijnen.
 • Oproepkaart CBR praktijkexamen.
 • Geslachtsbepaling 14 weken Drenthe.
 • Groothandel draken beelden.
 • Wat kost een koe.
 • Ragdoll Cattery Eindhoven.
 • Groot kaasjeskruid kopen.
 • Dung puzzle.
 • Johnny Knoxville wife.
 • Mexicaanse dwergkreeft.
 • App afvallen gewicht bijhouden.
 • Bert Visscher YouTube.
 • HBO5 Verpleegkunde.
 • Welke planeet is Superman afkomstig.
 • Le petit Nicolas le football Nederlands.
 • Romantische boeken series.
 • Faeröer eilanden kaart.
 • Moderne Kerst Tuinen.
 • Totem wolf.
 • Voetbaldoeltjes Blokker.